Spausdinti

Istorija

Pašto istorija Lietuvoje skaičiuojama jau nuo XVI amžiaus. 1562 m. liepos 11 d. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas pavedė Kristupui Taksiui organizuoti reguliarų pašto vežimo maršrutą Vilnius-Krokuva-Viena-Venecija. Anuomet laiškai iš Krokuvos Vilnių pasiekdavo per 7 dienas.

Pašto svarba dar labiau išaugo, kai 1583 m. Lenkijos karalius Steponas Batoras suteikė paštui viešumą – nustatė vienodus mokesčius. Galimybę pasinaudoti paštu turėjo kiekvienas žmogus. Tuo metu paštas pradėtas pristatyti reguliariai.

1918 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos finansų, prekybos ir pramonės ministras Martynas Yčas pasirašė potvarkį, kuriuo įkuriama Lietuvos pašto valdyba. Nuo šios dienos oficialiai skaičiuojama Lietuvos pašto istorija.

Antrojo Pasaulinio karo metais buvo sunaikinti Lietuvos ryšiai, nebeliko pašto transporto, nebuvo ir susisiekimo geležinkeliais. Lietuvos ryšių veikla buvo visiškai priklausoma nuo Maskvos.

1990 m. spalio 7 d. pašto apyvartoje pasirodė pirmoji nepriklausomos Lietuvos pašto ženklų serija „Angelas“.

1991 m. gruodžio 17 d. buvo nutarta reorganizuoti Lietuvos ryšių valdymo struktūrą – atskirti pašto ryšius nuo elektros ryšių, įsteigiant valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ ir valstybės įmonę „Lietuvos telekomas“.

2006 m. įmonė reorganizuota į akcinę bendrovę Lietuvos paštą.

2012 metų pabaigoje Lietuvos pašto viešąjį tinklą sudarė 729 pašto paslaugų teikimo vietų – 702 stacionarieji paštai ir 133 paslaugų teikimo vietos, kurias aplanko mobilieji bendrovės paštai.