Spausdinti

Korupcijos prevencija

Skaidri, sąžininga, visuomenei atvira ir atskaitinga veikla yra vieni iš svarbiausių šiandienos verslo elementų. Lietuvos pašto įmonių grupės valdymui keliame aukštus skaidrumo reikalavimus. Skatiname skaidrią, atsakingą ir etišką veiklą rinkoje. Bendrovė vadovaujasi nulinės tolerancijos korupcijai politika bei jos priemonėmis.


Kaip informuoti apie korupciją ir teikti siūlymus?

Apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus ar pasiūlymus prašome pranešti paskambinus pasitikėjimo linija tel. (8 5) 215 7676 arba elektroniniu paštu pranesk@post.lt. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą.

Siekdami kuo kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus prašome kuo išsamiau aprašyti pažeidimą, nurodyti jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikomas kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Aktuali informacija ir dokumentai

Etikos kodeksas

Lietuvos pašto įmonių grupėje galioja patvirtintas Etikos kodeksas. Šis Etikos kodeksas galioja tiek įmonių grupės darbuotojams, tiek klientams bei partneriams. Etikos kodeksas apibrėžia etiško elgesio gaires, kuriomis įmonių grupė vadovaujasi kasdien. 

Antikorupcinė bendrovės politika

Bendrovėje Antikorupcinės politikos dokumentu nustatyti taikomi bendrieji korupcijos prevencijos principai, korupcijos prevencijos politikos formavimo priemonės, apibrėžtos korupcijos formos ir jų prevencijos būdai, antikorupcinės politikos įgyvendinimas bei  darbuotojų atsakomybė.

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;
  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
  • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
  • Kitos valstybės ir savivaldybių, taip pat nevalstybinės įstaigos.

Galiojantys teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys kovą su korupcija ir korupcijos prevenciją

Tarptautiniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos teisės aktai: