Spausdinti

Parduodami objektai

Pageidaujantieji įsigyti patalpas/ statinius akcinei bendrovei Lietuvos paštui adresu J.Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius arba el. paštu turto.valdymas@post.lt pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo pasiūlymo teikėjo vardą ir pavardę, asmens kodą (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimą, įmonės kodą (juridiniams asmenims), adresą, telefono, fakso numerius, siūlomą patalpų/ statinių įsigijimo kainą, atsiskaitymo terminą.