Spausdinti

Socialinė atsakomybė

Paramos skyrimas. 

Lietuvos pašte, laikantis teisės aktų reikalavimų, planuojama patvirtinti naują paramos teikimo politiką, todėl šiuo metu sustabdytos visų paramos projektų paraiškų priėmimo, svarstymo, tvirtinimo ir paramos teikimo procedūros ir procesai. Šis sprendimas negalioja paramai, suteikiamai pagal Bendrovėje galiojančią Kolektyvinę sutartį.

Apie naują Lietuvos pašto paramos teikimo politiką informuosime ją patvirtinus, Lietuvos pašto interneto tinklalapyje.