Spausdinti

Valdymas

Visas akcinės bendrovės Lietuvos paštas akcijas valdo valstybė, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Raštas dėl Valstybės lūkesčių AB Lietuvos paštui.

Bendrovės valdymo organą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas. Valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės valdybų ir kitų kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijai

 

Valdyba

Vardas, pavardė Pareigos Pareigos valdyboje

 

Nerijus Datkūnas

Įmonių valdymo konsultantas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos pirmininkas, AB „Amber Grid“ valdybos narys, Finansų analitikų asociacijos prezidentas, valdybos pirmininkas, 

 asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE" narys. 

pirmininkas

 

Gražvydas Jukna

UAB „Arimex“ vadovas. narys

 

Danielius Merkinas

Logistikos įmonių grupės „NNL LT“ steigėjas ir vadovas. narys

 

Darius Kuliešius

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas, Lietuvos transporto saugos administracijos Patariamosios tarybos narys.   narys

AB Lietuvos pašto vadovybė

Vardas ir pavardė Pareigos

Asta Sungailienė

Generalinė direktorė

Andrius Bendikas

Finansų ir administravimo direktorius

Kastytis Valantinas

Pašto operacijų direktorius

Jonas Sadauskas

Tinklo direktorius

Norbertas Žioba

Rinkodaros ir pardavimų direktorius