Spausdinti

Valdymas

Visas akcinės bendrovės Lietuvos paštas akcijas valdo valstybė, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Raštas dėl Valstybės lūkesčių AB Lietuvos paštui.

Bendrovės valdymo organą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas. Valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto įmonių grupės valdybų ir kitų kolegialių organų narių nepriklausomumo kriterijai

 

Valdyba

 

  • Povilas Drižas, valdybos narys

  • Saulius Kerza, valdybos narys

  • Saulė Balčiūnienė, nepriklausoma valdybos narė

  • Tomas Jackevičius, nepriklausomas valdybos narys

  •  Mindaugas Kyguolis, nepriklausomas valdybos narys

 

AB Lietuvos pašto vadovybė

Vardas ir pavardė Pareigos

Asta Sungailienė

Generalinė direktorė

Andrius Bendikas

Finansų ir administravimo direktorius

Kastytis Valantinas

Pašto operacijų direktorius

Jonas Sadauskas

Tinklo direktorius

Norbertas Žioba

Rinkodaros ir pardavimų direktorius