Spausdinti

Viešieji pirkimai

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Pinigų pristatymo ir inkasavimo paslaugų pirkimą Nr. PV-2018-00005.

Pirkimo būdas – derybos. 

Pirkimo dokumentai skelbiami: https://deallink.biz/search/purchases/view/2294.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. lapkričio 14 d. 11:00 val. Pasiūlymas turi būti pateikiamas per DealLink platformą.

Pirkimo laimėtoju I-IV pirkimo objekto dalims pripažintas geriausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas – UAB „G4S Lietuva“.

Kontaktinis asmuo – Giedrė Jatulevičienė, tel. (8 5) 236 1243, el. paštas g.jatuleviciene@post.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Automobilių nuomos su vairuotojo paslaugomis išsiunčiamų iš Lietuvos ir tranzitinių važtų su tarptautinėmis pašto siuntomis vežimui maršrutu Vilnius – Leipcigas paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Paraiškų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. gegužės 17 d. 10.00 val. Paraiškos teikiamos tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Eksploatacinių medžiagų (tonerių) multifunkciniams įrenginiams, spausdintuvams, faksams, kopijavimo aparatams pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas.  Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. kovo 16 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo Lina Jočenkaitė, el. paštas – L.Jocenkaite@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Kauno 43 – ojo pašto rangos darbų pirkime. Pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. vasario 9 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Jūratė Streikienė, el. paštas – J.Streikiene, tel. (8 5) 236 1241.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Automobilių nuomos su techninio aptarnavimo ir parko valdymo paslaugomis pirkime. Pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 12 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – atviras konkursas. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 8 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti akcinės bendrovės Lietuvos pašto paštų modernizavimo, įrengimo darbų rangos būdu pirkime. Pirkimo būdas – atviras konkursas. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 5 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti automobilių nuomos be vairavimo paslaugų pirkime, maršrutu Kaunas – Lazdijai – Kaunas. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 5 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti keleivinių transporto priemonių  nuomos su vairavimo paslaugomis pirkime, maršrutu Kaunas – AB Lietuvos pašto logistikos centras – Kaunas. Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas.  Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 10 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti kasos juostų pirkime. Pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 8 d. 13.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Žydrė Jucevičienė, el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti automobilių nuomos su vairavimo paslaugomis pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 5 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti vertinimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – atviras konkursas. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 5 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti pastatų techninės priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gruodžio 18 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Žydrė Jucevičienė, el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Klientų pasitenkinimo (NPS) tyrimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gruodžio 21 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Renginių organizavimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gruodžio 19 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti baldų ir prekybinės įrangos pirkime. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Paraiškų pateikimo termino pabaiga – 2018 m. sausio 5 d. 10.00 val. Paraiškos teikiamos tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Baldų, skirtų naujai įrengiamiems paštams pirkime. Pirkimo būdas – atviras konkursas. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Kvalifikuotų laiko žymų formavimo paslaugos pirkime. Pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gruodžio 6 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis.  Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkime. Pirkimo būdas – atviras konkursas. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gruodžio 19 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

 Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Išpardavimo krepšių su sulankstomomis kojomis pirkimas, PPV-316

Apklausa

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. lapkričio 21 d. 11.00 val.

 Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Ugnies gesintuvų ir gaisrinių čiaupų patikros ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas, PPV-278

Apklausa

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. lapkričio 20 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Brūkšninio kodo informacinės sistemos (BKIS) priežiūros ir vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – atviras konkursas. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gruodžio 12 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

 Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Transportavimo vežimėlių pirkimas, PPV-300

Apklausa

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. lapkričio 15 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Greitaeigio lapinio spausdintuvo techninio aptarnavimo paslaugųpirkime. Pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. lapkričio 13 d. 10.00 val. Pasiūlymai teikiami tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti Skirstymo automatizavimo sistemos (SAS) ir rankinės skirstymo įrangos pirkime. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gruodžio 13 d. 11.00 val. Paraiškas galima teikti tik CVP IS priemonėmis. Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Puslapiai