Spausdinti

Audito paslaugų pirkimas

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016-2018 metų konsoliduotosios finansinės ataskaitos, atskirai akcinės bendrovės Lietuvos pašto bei jos dukterinių įmonių 2016-2018 metų finansinių ataskaitų, veiklos rūšimis pagrįstos sąnaudų apskaitos sistemos ir ja naudojantis rengiamų ataskaitų audito paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016-2018 metų konsoliduotosios finansinės ataskaitos, atskirai akcinės bendrovės Lietuvos pašto bei jos dukterinių įmonių 2016-2018 metų finansinių ataskaitų, veiklos rūšimis pagrįstos sąnaudų apskaitos sistemos ir ja naudojantis rengiamų ataskaitų audito paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra  uždaroji akcinė bendrovė „Ernst&Young Baltic“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 135 000,00 Eur be PVM.

AB Lietuvos paštas su uždarąja akcine bendrove „Ernst&Young Baltic“ (įm. kodas 110878442) sudarė pirkimo sutartį.