Spausdinti

Dokumentų ir procesų valdymo sistemos (DVS), jos diegimo ir vystymo paslaugų pirkimas

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti akcinės bendrovės Lietuvos pašto Dokumentų ir procesų valdymo sistemos (DVS), jos diegimo ir vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 13 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas v.janusauskiene@post.lt


Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Dokumentų ir procesų valdymo sistemos (DVS), jos diegimo ir vystymo paslaugų pirkimo laimėtojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Sekasoft“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius, o pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 178.354,00 EUR su PVM.

***

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su uždarąja akcine bendrove „Sekasoft“