Spausdinti

Draudimo paslaugų pirkimas

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame draudimo paslaugų  pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 16 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

1 pirkimo objekto dalis – Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos - AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 24 656,00 EUR.

2 pirkimo objekto dalis – Transporto priemonių savanoriško (Kasko) draudimo paslaugos - AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 24 426,45 EUR.

4 pirkimo objekto dalis – Nuosavybės teise priklausančio, nuomojamo ar kitu pagrindu valdomo nekilnojamo ir kilnojamo turto bei Pirkėjo valdomų įmonių veiklos civilinės atsakomybės draudimo paslaugos – akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 1 014,55 EUR.

5 pirkimo objekto dalis – klientų aptarnavimo skyrių PayPost draudimo paslaugos – „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinė draudimo bendrovė. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 2 149,00 EUR.

3 pirkimo objekto dalis – Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinė draudimo bendrovė. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 10 000 EUR.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė draudimo sutartis su AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialu Lietuvoje, akcine draudimo bendrove „Gjensidige“ ir „Compensa Vienna Insurance Group“.