Spausdinti

Pavienių pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugų pirkimas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo pavienių pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – Lietuvos pašto pavienių pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. spalio 31 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Lina Juozapaitienė, el. paštas – L.Juozapaitiene@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Pavienių pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų siunčiamų Lietuvoje, suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Spinter tyrimai“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 30 709,80 Eur.