Spausdinti

Stebėjimo, reagavimo paslaugų ir apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas, vykdomas supaprastintų skelbiamų derybų būdu

Kviečiame dalyvauti Stebėjimo, reagavimo paslaugų ir apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninės priežiūros paslaugų viešajame pirkime, vykdomame supaprastintų skelbiamų derybų būdu. Prašome teikti pasiūlymus tik CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija nepriims pasiūlymų pateiktų ne elektroninėmis priemonėmis.

Primename, kad elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti šioje sistemoje. Pasiūlymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu (patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu).

Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys:

Pirkimų departamento pirkimų vadybininkė Renata Narmontienė tel. (8 5) 239 8383, r.narmontiene@post.lt.

Paraiškų kartu su dokumentais, įrodančiais Tiekėjų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, pateikimo terminas - 2010 m. gruodžio 16 d. 11.00 val.

Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas - 2011 m. vasario 9 d. 11.00 val.