Spausdinti

Viešieji pirkimai

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame demisezoninių striukių pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga –2016 m. birželio 1 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Demisezoninių striukių pirkimo laimėtojas yra UAB „SAUGIMA“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 143 584, 65 Eur su PVM. 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „SAUGIMA“.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju paslaugos pirkimas Paraiškos numeris – PPV-137

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 239 8363
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. gegužės 13 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo duomenų iš Lietuvos pašto automobiliuose įmontuotų 224 GPS įrenginių kaupimo, stebėjimo sistemos palaikymo ir GPS remonto paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – duomenų iš Lietuvos pašto automobiliuose įmontuotų 224 GPS įrenginių kaupimo, stebėjimo sistemos palaikymo ir GPS remonto paslaugos. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gegužės 16 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Duomenų iš Lietuvos pašto automobiliuose įmontuotų 224 GPS įrenginių kaupimo, stebėjimo sistemos palaikymo ir GPS remonto paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Eljunga“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 17 910,90 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Eljunga“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo higienos priemonių pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gegužės 13 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Artūras Valinčius, tel. (8 5) 276 9857, el. paštas a.valincius@post.lt

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Želdinių priežiūros paslaugos pirkimas.

 Paraiškos numeris – PPV-123

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas a.lescinskaja@post.lt,

tel. (8 5) 239 8309.
Pasiūlymų pateikimo terminas –  iki 2016 m. gegužės 6 d. 14:00 val.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Želdinių priežiūros paslaugų pirkimo laimėtojas Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio regionuose yra UAB „Miškelis“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 10633,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Miškelis“.

 

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Želdinių priežiūros paslaugų pirkimo laimėtojas Kauno ir Šiaulių regionuose yra UAB „Radvydė“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 6901,84 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Radvydė“.

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. gegužės 4 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Demisezoninių striukių pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimą. Pirkimo objektas – SMS žinučių siuntimo paslauga. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gegužės 13 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo laimėtojas yra UAB „Mediafon“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 220 500,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Mediafon“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo kompiuterinių darbo vietų priežiūrai skirtų medžiagų pirkimą. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 27 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Pirkimo laimėtojas – ATEA, UAB (toliau – Tiekėjas). Laimėtojo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas atitiko keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 54 000 Eur be PVM

Kontaktinis asmuo – Artūras Valinčius, tel. (8 5) 276 9857, el. paštas a.valincius@post.lt.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas su ATEA, UAB sudarė pirkimo sutartį.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kilnojamųjų paštų įrengimo paslaugų pirkimas

 

Paraiškos numeris – PPV-121

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kontaktinis asmuo Laura Laukienė,

el. paštas – l.laukiene@post.lt,

tel. (8 5) 236 1224
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki

2016 m. balandžio 27 d. 11:00 val.

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Klaipėdos pašto, esančio Liepų g.16, stogo kapitalinio remonto projektavimo paslaugų pirkimas

 

Paraiškos numeris – PPV-107

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kontaktinis asmuo Irina Četovičienė,

el. paštas – i.cetoviciene@post.lt,

tel. (8 5) 236 1248
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki

2016 m. balandžio 27 d. 11:00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Šiaulių logistikos terminalo, esančio Metalistų g. 8A, Šiauliuose, projektavimo ir rekonstrukcijos darbų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gegužės 27 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktiniai asmenys – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt ir Renata Narmontienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. r.narmontiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto PayPost klientų aptarnavimo skyrių valymo ir teritorijų priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo objektas – 176-ių akcinės bendrovės Lietuvos pašto PayPost klientų aptarnavimo skyrių valymo ir teritorijų priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos). Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gegužės 23 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto akcinės bendrovės Lietuvos pašto PayPost klientų aptarnavimo skyrių valymo ir teritorijų priežiūros paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB „CORPUS A“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 45 000,00 Eur be PVM.

AB Lietuvos paštas su UAB „CORPUS A“ (įm. kodas 125167563) sudarė pirkimo sutartį.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo klientų aptarnavimo skyrių (PayPost) biotualetų valymo paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – PayPost biotualetų valymo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pirkimo laimėtojas – UAB „TOI-TOI Lietuva“ (toliau – Tiekėjas). Laimėtojo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas atitiko keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 57 654,38 Eur su PVM.

AB Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „TOI-TOI Lietuva“.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016-2018 metų konsoliduotosios finansinės ataskaitos, atskirai akcinės bendrovės Lietuvos pašto bei jos dukterinių įmonių 2016-2018 metų finansinių ataskaitų, veiklos rūšimis pagrįstos sąnaudų apskaitos sistemos ir ja naudojantis rengiamų ataskaitų audito paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016-2018 metų konsoliduotosios finansinės ataskaitos, atskirai akcinės bendrovės Lietuvos pašto bei jos dukterinių įmonių 2016-2018 metų finansinių ataskaitų, veiklos rūšimis pagrįstos sąnaudų apskaitos sistemos ir ja naudojantis rengiamų ataskaitų audito paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra  uždaroji akcinė bendrovė „Ernst&Young Baltic“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 135 000,00 Eur be PVM.

AB Lietuvos paštas su uždarąja akcine bendrove „Ernst&Young Baltic“ (įm. kodas 110878442) sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. balandžio 15 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Duomenų iš Lietuvos pašto automobiliuose įmontuotų 224 GPS įrenginių kaupimo, stebėjimo sistemos palaikymo ir GPS remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Klaipėdos 15-ojo pašto, esančio Taikos pr. 119, Klaipėdoje langų bei jų keitimo ir apsauginių žaliuzių montavimo pirkimas.

Paraiškos numeris- 108

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda Žydrė Jucevičienė, el. paštas z.juceviciene@post.lt,

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 18 d. 13:00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 20 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt

Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 1, 2, 4, 5 ir 6 pirkimo dalių laimėtojas yra UAB „MARTONAS“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 346 626,28 Eur.

Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 7 ir 9 pirkimo dalių laimėtojas yra ūkio subjektų grupė UAB „Intersera“ ir UAB „Mautoras“, atstovaujama UAB „Intersera“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 26 620,00 Eur.

Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 8 pirkimo dalies laimėtojas yra ūkio subjektų grupė UAB „KEMI SERVICE“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 16 940,00 Eur.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „MARTONAS“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Intersera“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „KEMI SERVICE“.

 

Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 3 pirkimo dalies laimėtojas UAB „AutoRC“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 27 830,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „AutoRC“.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus 41-ojo pašto, esančio Gerovės g. 29, Vilniuje, grindų remonto darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 112

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 14 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame tinklalapio priežiūros ir vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 20 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

AB Lietuvos paštas su UAB E-Bros (įm. kodas 302502296) sudarė pirkimo sutartį.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame reklamos agentūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 19 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Reklamos agentūros paslaugų viešojo pirkimo laimėtojai yra:

I (pirmosios) pirkimo objekto dalies – Uždaroji akcinė bendrovė „Videvita Vilnius“;

II (antrosios) pirkimo objekto dalies – Uždaroji akcinė bendrovė „Lukrecijos reklama“.

Jų pasirinkimo priežastis – Tiekėjai ir jų pasiūlymai atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamų sudaryti pirkimo sutarčių numatomos vertės:

I (pirmosios) pirkimo objekto dalies – 140 176,08 Eur su PVM;

II (antrosios) pirkimo objekto dalies – 210 264,12 Eur su PVM.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Nuotekų kanalizacijos šulinio, esančio Vilniaus g. 18, Švenčionyse, renovacijos darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 105

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 12 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. balandžio 8 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Kaštų valdymo programos „QPR COSTPERFORM 9“ licencijų palaikymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106.1.5 ir 129.1.3 punktais).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 14 d. 11 val. Pasiūlymą teikti el. paštu i.cetoviciene@post.lt

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5 ) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 9“ licencijų (2 vnt.)  aptarnavimo ir palaikymo (atnaujinimo) paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra UAB „ASI CONSULTING BALTIC“ (įm. kodas 110879010). Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 10536,68 Eur su PVM. 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „ASI Consulting Baltic“.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Marijampolės centrinio pašto, esančio J. Basanavičiaus a. 9, grindų remonto darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 104

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 11 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Lipnios juostos pirkimas

Paraiškos numeris- 92

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). 

 Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.


Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 13 d. 11:00 val.

 

Puslapiai