Spausdinti

Viešieji pirkimai

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. balandžio 7 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus kompiuterinių darbo vietų priežiūros medžiagų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Artūras Valinčius, tel. (8 5) 276 9857, el. paštas a.valincius@post.lt.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Platforminių svarstyklių su indikatoriumi pirkimas Paraiškos numeris – PPV-82

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 239 8363
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 6 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Klaipėdos centrinio pašto, esančio Liepų g. 16, pirmo aukšto sanitarinio mazgo atnaujinimo darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 99

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 5 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Kilnojamųjų paštų įrengimo paslaugų pirkimą. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 8 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 31 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus akcinės bendrovės Lietuvos pašto PayPost klientų aptarnavimo skyrių valymo ir teritorijų priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Siunčiamos pašto korespondencijos dėžučių rėmelių pirkimas Paraiškos numeris – PPV-74

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 239 8363
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. balandžio 4 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Spausdinimo paslaugų pirkimą. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. balandžio 14 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 2361248, el. paštas i.cetoviciene@post.lt.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Spausdinimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos pagrindu UAB „Vilniaus pakuotė“ ir UAB „Grafija“ (toliau – Tiekėjas). Pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 133 100,00 Eur su PVM. 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Vilniaus pakuotė“.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016-2018 metų konsoliduotos ataskaitos, atskirai akcinės bendrovės Lietuvos pašto bei jos dukterinių įmonių 2016-2018 metų finansinių ataskaitų, veiklos rūšimis pagrįstos sąnaudų apskaitos sistemos ir ja naudojantis rengiamų ataskaitų audito paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 30 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016-2018 metų konsoliduotos ataskaitos, atskirai akcinės bendrovės Lietuvos pašto bei jos dukterinių įmonių 2016-2018 metų finansinių ataskaitų, veiklos rūšimis pagrįstos sąnaudų apskaitos sistemos ir ja naudojantis rengiamų ataskaitų audito paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Pirkimo pavadinimas – Kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 9“ licencijų palaikymo paslaugų pirkimas.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo  30 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 9“ licencijų palaikymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. i.cetoviciene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 29 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 29 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Tinklalapio priežiūros ir vystymo paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Tinklalapio priežiūros ir vystymo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB E-Bros. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 65 340,00 Eur su PVM.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 23 d. 12.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Šiaulių logistikos terminalo, esančio Metalistų g. 8A Šiauliuose, projektavimo ir rekonstrukcijos darbų  pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 18 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Reklamos agentūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunytė@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame kilimėlių nuomos ir jų keitimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga –2016 m. kovo 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Kilimėlių nuomos ir jų keitimo paslaugų pirkimo laimėtojas yra „Berendsen Textile Service“, UAB. Tiekėjo pasirinkimo priežastis pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 10.390,66 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su „Berendsen Textile Service“, UAB.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Kėdžių pirkimą. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. kovo 30 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. kovo 14 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Kilnojamųjų paštų įrengimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt  

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Duomenų perdavimo (mobiliojo interneto) paslaugų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 61

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. kovo 16 d. 11.00 val.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Renginių organizavimo paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – renginių organizavimo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. kovo 18 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas i.cetoviciene@post.lt.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Renginių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra UAB „Lietuvis“ (įm. kodas 134867244). Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 96800,00Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Lietuvis“. 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame biotualetų nuomos ir aptarnavimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. kovo 17 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt  

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Biotualetų nuomos ir aptarnavimo paslaugų pirkimo  I - V pirkimo objekto dalių laimėtojas yra UAB „Toirenta“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas atitiko keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, jo pasiūlymas parengtas pagal pirkimo sąlygų reikalavimus. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė: I pirkimo objekto dalis – 3150,84 Eur su PVM, II pirkimo objekto dalis -  5401,44 Eur su PVM, III pirkimo objekto dalis – 900,24 Eur su PVM, IV pirkimo objekto dalis – 4501,20 Eur su PVM, V pirkimo objekto dalis – 2700,72 Eur su PVM.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Svarstyklių pirkimas

 

Paraiškos numeris – 50

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. kovo 9 d. 11.00 val.

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame duomenų saugyklos diskų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. kovo 2 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p.m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Duomenų saugyklos diskų viešojo pirkimo laimėtojas yra Uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – iki 66 404, 80 Eur su PVM.

AB Lietuvos paštas su uždarąja akcine bendrove „BLUE BRIDGE“ (įm. kodas 111445337) sudarė pirkimo sutartį. 

Pirkimo objektas – rezervinio kopijavimo įrenginio (juostų bibliotekos) garantijos pratęsimo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. kovo 3 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas i.cetoviciene@post.lt.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto rezervinio kopijavimo įrenginio (juostų bibliotekos) garantijų pratęsimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra ATEA, UAB (įm. kodas 122588443). Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 1171,28 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė pirkimo sutartį su  ATEA, UAB.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. vasario 25 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Kilimėlių nuomos ir jų keitimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Kilimėlių nuomos ir jų keitimo paslaugų pirkimo laimėtojas yra „Berendsen Textile Service“, UAB. Tiekėjo pasirinkimo priežastis pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 12705 Eur.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. vasario 25 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Biotualetų nuomos ir aptarnavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. vasario 25 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Kėdžių pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt  

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Kėdžių pirkimo laimėtojas yra UAB „SARENUS“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 57 474,15 Eur su PVM.

AB Lietuvos paštas su UAB „SARENUS“ (įm. kodas 125763435) sudarė pirkimo sutartį.

Puslapiai