Spausdinti

Viešieji pirkimai

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo patalpų remonto darbų (adresu: Gedimino pr. 7, Vilnius) pirkimą. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. spalio 30 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Artūras Valinčius, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas a.valincius@post.lt.

Pirkimo laimėtojas – UAB „Budekos statyba“ (toliau – Tiekėjas). Laimėtojo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas atitiko keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 39 200.01 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė pirkimo sutartį su  UAB „Budekos statyba“.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Veisiejų pašto, M. Bižytės g. 9, Veisiejuose, laiptų remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 302

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 29 d. 11:00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus centrinio pašto, esančio Gedimino pr. 7, stogo kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

 

Paraiškos numeris – PPV-249

Apklausa

Pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Asta Grigaliūnaitė, el. paštas a.grigaliunaite@post.lt, 

tel. (8 5) 236 1248.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 19 d. 10:00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Antivirusinės programinės įrangos kompiuterinėms darbo vietoms pirkimas 

Paraiškos numeris- 272

2015-09-25

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Žydrė Jucevičienė, el. paštas z.juceviciene@post.lt,

tel. (8 5) 239 8362.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 16 d. 11:00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus 21-ojo pašto, esančio Jeruzalės g. 14, Vilniuje, fasado valymo paslaugų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 286

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 21 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Eksploatacinių medžiagų (tonerių) multifunkciniams įrenginiams, spausdintuvams, faksams, kopijavimo aparatams pirkime. Pirkimo objektas – eksploatacinės medžiagos (toneriai) multifunkciniams įrenginiams, spausdintuvams, faksams, kopijavimo aparatams (toliau – prekės). Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. lapkričio 23 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Eksploatacinių medžiagų (tonerių) multifunkciniams įrenginiams, spausdintuvams, faksams, kopijavimo aparatams viešojo pirkimo laimėtojas yra UAB „OFFICE SYSTEM“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – iki 428 340,00 Eur su PVM.

AB Lietuvos paštas su UAB „OFFICE SYSTEM“ (įm. kodas 300051282) sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Jus dalyvauti asmeninių siuntų dėžių pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: Goda Kazakauskaitė, el. paštas g.kazakauskaite@post.lt , tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 15 d. 10:00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Veisiejų pašto, M. Bižytės g. 9, Veisiejuose, laiptų remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 279

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 15 d. 11:00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Rezervinio kopijavimo programinės įrangos licencijų palaikymo paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – rezervinio kopijavimo programinės įrangos licencijos palaikymas. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. spalio 20 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Irina Četovičienė, tel. (8 5) 276 9857, el. paštas i.cetoviciene@post.lt.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto rezervinio kopijavimo programinės įrangos licencijų palaikymo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra UAB „Blue Bridge“ (įm. kodas 111445337). Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 5166,70 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė pirkimo sutartį su  UAB „Blue Bridge“.

 Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Šunskų pašto, esančio Varpo g. 28, Marijampolės sav., langų ir durų keitimo pirkimas
 

Paraiškos numeris – 277

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 13 d. 11:00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2015 m. spalio 2 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus patalpų remonto darbų (adresu: Gedimino pr. 7 Vilnius) pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Vilniaus 56-ojo pašto esančio Viršuliškių g. 34, patalpų remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 265

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Nuoroda.

Kontaktinis asmuo Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 8 d. 11:00 val.

 Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kauno 31 – ojo pašto langų ir lauko durų keitimo bei angokraščių apdailos pirkimas

 

 

Paraiškos numeris – PPV-270

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kontaktinis asmuo Irina Četovičienė, el. paštas – i.cetoviciene@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 7 d. 11:00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kauno 31-ojo pašto esančio Chemijos g. 2, grindų dangos keitimo darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 271

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 2 d. 11:00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Kasos juostų pirkimą. Pirkimo objektas – kasos juostos elektroniniams kasos aparatams, kompiuterinėms kasos sistemoms ir eilių valdymo sistemoms. Pirkimo būdas – supaprastintas atviras konkursas (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.1, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. spalio 5 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 274 4177, el. paštas l.laukiene@post.lt.

Pirkimo laimėtojas – UAB „Technoinform popierius“ (toliau – Tiekėjas). Laimėtojo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas atitiko keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 24 683,82 Eur be PVM (dvejiems metams).“

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė pirkimo sutartį su  UAB „Technoinform popierius“.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Skaudvilės pašto esančio Vilniaus g. 8, Tauragės r., stogo remonto darbai
 

Paraiškos numeris – 268

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.
Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, 

tel. (8 5) 239 8363.
Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. spalio 1 d. 11:00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2015 m. rugsėjo 30 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Eksploatacinių medžiagų (tonerių) multifunkciniams įrenginiams, spausdintuvams, faksams, kopijavimo aparatams pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunytė@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2015 m. rugsėjo 28 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus rezervinio kopijavimo programinės įrangos licencijų palaikymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo Irina Četovičienė, el. paštas – i.cetoviciene@post.lt, tel. (8 5) 276 9857.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame serverių bei papildomų atminties modulių pirkime. Pirkimo būdas – apklausa pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą. Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. rugsėjo 30 d. 11.00 val.

Pirkimo medžiagą išduoda: Renata Narmontienė, el. pašto adresasr.narmontiene@post.lt.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo skirstymo stalų pirkimą. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).
Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. spalio 2 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.
Kontaktinis asmuo – Artūras Valinčius, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas a.valincius@post.lt.

Pirkimo laimėtojas – UAB „Faktumas“ (toliau – Tiekėjas). Laimėtojo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas atitiko keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 747,18 Eur be PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė pirkimo sutartį su UAB „Faktumas“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Kapitalinio remonto darbų (adresu: Rodūnios kelias 9, Vilnius) pirkimą. Pirkimo objektas – pastato, esančio adresu: Rodūnios kelias 9, Vilnius, kapitalinio remonto darbai. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).
Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. spalio 2 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.
Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pirkimo laimėtojas – UAB „PTL Veikla“ (toliau – Tiekėjas). Laimėtojo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas atitiko keliamus kvalifikacijos reikalavimus, Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 121 000.00 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė pirkimo sutartį su  UAB „PTL Veikla“

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Tinklo perimetro ir duomenų centro ugniasienių pirkimą. Pirkimo objektas – tinklo perimetro ir duomenų centro ugniasienės. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Asta Grigaliūnaitė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas a.grigaliunaite@post.lt.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Tinklo perimetro ir duomenų centro ugniasienių viešojo pirkimo laimėtojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Santa Monica Networks“ (įm. kodas 134162647). Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 266 169,75 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė pirkimo sutartį su uždarąja akcine bendrove „Santa Monica Networks“

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo žieminių batų pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu).  Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. rugsėjo 28 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Asta Grigaliūnaitė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. a.grigaliunaite@post.lt.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame gaisro gesinimo sistemų (įrenginių) techninės priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – apklausa pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą. Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2015 m. rugsėjo 23 d. 10.00 val.

Pirkimo medžiagą išduoda Giedrė Jatulevičienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. g.jatuleviciene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Gaisro gesinimo sistemų (įrenginių) techninės priežiūros paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Inservis“ (įm. kodas 126180446). Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 23 219,94 Eur su PVM.

AB Lietuvos paštas su UAB „Inservis“ (įm. kodas 126180446) sudarė pirkimo sutartį.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Pasvalio pašto, esančio Vilniaus g. 3, Pasvalyje, laiptų remonto darbų pirkimas
 

Paraiškos numeris – 260

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 239 8363.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2015 m. rugsėjo 17 d. 11:00 val.

Puslapiai