Spausdinti

Viešieji pirkimai

Pirkimo objektas ir numeris:

Platforminių svarstyklių su indikatoriumi pirkimas. Paraiškos numeris – PPV-191

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt;

tel. (8 5) 236 1248.Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 27 d. 11.00 val

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. liepos 20 d.  11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus E. savitarnos įskiepių 4-ioms populiariausioms e. komercijos platformos programavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Pirkimo objektas ir numeris:

Vilniaus 21 –ojo pašto, esančio Jeruzalės g.4 Vilniuje, patalpų remonto darbų pirkimas.

Paraiškos numeris- 173

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: Žydrė Jucevičienė el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 10 d. 11:00 val.

 

Pirkimo objektas ir numeris:

Savitarnos spausdinimo terminalų pirkimas.

Paraiškos numeris – PPV-163

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas a.lescinskaja@post.lt,

tel. (8 5) 239 8309.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 10 d. 11:00 val.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto savitarnos spausdinimo terminalų pirkimo laimėtojas yra UAB „Universalios valdymo sistemos“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 29 234,81  Eur.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Universalios valdymo sistemos“.

Pirkimo objektas ir numeris:

Platforminių svarstyklių su indikatoriumi pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-177

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt;

tel. (8 5) 236 1248.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 31 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. liepos 13 d. 10.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Klientų pasitenkinimo tyrimo (NPS) paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. v.janusauskiene@post.lt

Pirkimo objektas ir numeris:

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto metalinių dėžių siuntoms pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-164

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitiene@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 10 d. 11.00 val.

Pirkimo objektas ir numeris:

Verslo ir privačių klientų savitarnos portalo vartotojo sąsajos programinės įrangos paketo pirkimas

Paraiškos numeris- 149

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: Žydrė Jucevičienė el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 12 d. 11:00 val.

Pirkimo objektas ir numeris:

Mobilios aplikacijos priežiūros ir vystymo  paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris- 148

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: asmuo Renata el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 12 d. 11:00 val.

Pirkimo objektas ir numeris:

Mokymų, skirtų klientų aptarnavimo standarto ir vadovavimo – lyderystės pagrindų įdiegimui, paslaugų pirkimas.

Paraiškos numeris – PPV-166

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt; tel. (8 5) 236 1248.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 7 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Vilniaus logistikos centro su administracinėmis patalpomis pastato statybos projekto valdymo bei konsultavimo paslaugų pirkimą. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. liepos 31 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame nešiojamų kompiuterių pirkime. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Paraiškų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. liepos 24 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Nešiojamų kompiuterių pirkimo laimėtojas yra UAB „EIT Sprendimai“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius bei pasiūlė mažiausią kainą. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 123 300,00 Eur be PVM.

AB Lietuvos paštas ir UAB „EIT Sprendimai“ sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. liepos 13 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Integruotos verslo valdymo informacinės sistemos (IVVIS) diegimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Pirkimo objektas ir numeris:

Garantijų limito suteikimo paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris- 150

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: asmuo Renata el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. liepos 14 d. 13:00 val.

Pirkimo objektas ir numeris:

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto želdinių priežiūros paslaugų pirkimas. Paraiškos numeris – PPV-170

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitiene@post.lt, tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 28 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti akcinės bendrovės Lietuvos pašto Sociologinių tyrimų paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. liepos 12 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas v.janusauskiene@post.lt


Akcinė bendrovė Lietuvos paštas nutraukė šio pirkimo procedūras.

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame IT pagalbos sistemos naujų licencijų, žinių bazės modulių, turimų licencijų palaikymo pratęsimo ir sistemos vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. liepos 11 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt   


Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo IT pagalbos sistemos naujų licencijų, žinių bazės modulių, turimų licencijų palaikymo pratęsimo ir sistemos vystymo paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Synergy Consulting“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 198 319,00 EUR su PVM.

* * *

AB Lietuvos paštas ir UAB „Synergy Consulting“ sudarė pirkimo sutartį.

 

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimą. Pirkimo objektas – SMS žinučių siuntimo paslauga. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 28 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. liepos 27 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Vilniaus logistikos centro su administracinėmis patalpomis pastato statybos projekto valdymo bei konsultavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

 

 

Nekilnojamojo turto remonto darbų, Lietuvos paštas nuosavybės teise priklausančiuose nekilnojamo turto objektuose pirkimas.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Nekilnojamojo turto remonto darbų, Lietuvos paštas nuosavybės teise priklausančiuose nekilnojamo turto objektuose pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 28 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224

Pirkimo objektas ir numeris:

Elektros instaliacijos ir vietinių kompiuterinių tinklų instaliacijos įrengimo darbų ir medžiagų pirkimas, PPV-162

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 21 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt  


Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis pirkimo laimėtojas yra UAB „Vialva“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius bei pasiūlė mažiausią kainą. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 63 819,76 Eur su PVM.

* * *

AB Lietuvos paštas ir UAB „Vialva“ sudarė pirkimo sutartį.

Pirkimo objektas ir numeris:

Akcinės bendrovės Lietuvos prekybinės vietos koncepcijos adaptavimo, Kauno 43-ajam paštui esančiam P. Lukšio g. 58, Kaune, vadovaujantis turimų prekybinių vietų įrengimo koncepcijomis, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-152

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 19 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Prekių likučių/atsargų valdymo sistemos nuomos pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 9 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas z.juceviciene@post.lt

 

 

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. birželio 9 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Nešiojamų kompiuterių pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Puslapiai