Spausdinti

Viešieji pirkimai

SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos projektas

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. birželio 6 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. z.juceviciene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto SMS žinučių siuntimo paslaugos pirkimo laimėtojas yra Telia Lietuva, AB. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 65 485,20  Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su Telia Lietuva, AB.

Pirkimo objektas ir numeris:

Vilniaus 11-ojo pašto paprastasis remonto darbų pirkimas. Paraiškos numeris – PPV-146

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 1 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. birželio 2 d. 8.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Sociologinių tyrimų paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. v.janusauskiene@post.lt

 

Pirkimo objektas ir numeris: 

Akademijos paštui, Pilėnų g. 1, Akademijoje, Kauno r., baldų pirkimas, PPV-140

Pirkimo būdas: 

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys: 

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda:

Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. birželio 1 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti akcinės bendrovės Lietuvos pašto Dokumentų ir procesų valdymo sistemos (DVS), jos diegimo ir vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 13 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. paštas v.janusauskiene@post.lt


Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Dokumentų ir procesų valdymo sistemos (DVS), jos diegimo ir vystymo paslaugų pirkimo laimėtojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Sekasoft“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius, o pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 178.354,00 EUR su PVM.

***

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su uždarąja akcine bendrove „Sekasoft“

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame IT pagalbos sistemos naujų licencijų, žinių bazės modulių, turimų licencijų palaikymo pratęsimo ir sistemos vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 2 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt   

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų  pirkimą. Pirkimo objektas – Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 9 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 1, 2, 4 - 6 ir 8 dalių laimėtojas yra uždaroji akcinė bendrovė „MARTONAS“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 442 860,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su uždarąją akcinę bendrovę „MARTONAS“ dėl 1, 2, 4 - 6 ir 8 pirkimo objekto dalių.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 3 dalies laimėtojas yra UAB „AutoRC“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 35 090,00,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „AutoRC“ dėl 3 pirkimo objekto dalies.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 7 dalies laimėtojas yra UAB „Intersera“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 9 680,00,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Intersera“ dėl 7 pirkimo objekto dalies.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo 9 dalies laimėtojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Utenos Melga“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 14 520,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su uždarąją akcinę bendrovę „Utenos Melga“ dėl 9 pirkimo objekto dalies.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų  pirkimą. Pirkimo objektas – Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. birželio 21 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų  pirkimo 2 dalies laimėtojas yra Telia Lietuva, AB. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 118 580,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su Telia Lietuva, AB.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų  pirkimo 1 dalies laimėtojas yra UAB „Bitė Lietuva“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 89 540,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Bitė Lietuva“ dėl 1 pirkimo objekto dalies.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. gegužės 29 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Skirstymo automatizavimo sistemos (SAS) ir rankinės skirstymo įrangos pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. gegužės 26 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Automobilių nuomos su vairavimo paslaugomis pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

 

Pirkimo objektas ir numeris:

Akademijos pašto patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas. Paraiškos numeris – PPV-129

Pirkimo būdas:

Apklausa

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys:

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. gegužės 24 d. 11.00 val.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo parašo planšetinių kompiuterių  su papildomais priedais pirkimą. Pirkimo objektas – parašo planšetiniai kompiuteriai  su papildomais priedais. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gegužės 23 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

 

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

 

Apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo pirkimas

Paraiškos numeris- 119

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

 Pirkimo medžiagą išduoda: asmuo Renata el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. gegužės 11 d. 11:00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju

 Paraiškos numeris PPV- 114

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda Žydrė Jucevičienė, el. paštas z.juceviciene@post.lt,

tel. (8 5) 239 8363.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. gegužės 12 d. 11:00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame kasos sistemų priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gegužės 17 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt  

* * *

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Kasos sistemų priežiūros paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „ASPA“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius bei pasiūlė mažiausią kainą. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 69584,70

EUR be PVM ir 84 197,49 EUR su PVM.

* * *

AB Lietuvos paštas su UAB „ASPA“ sudarė pirkimo sutartį.

 Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

 

Apsauginės – priešgaisrinės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo pirkimas

Paraiškos numeris- 119

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

 Pirkimo medžiagą išduoda: asmuo Renata el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. gegužės 8 d. 13:00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Siuntų sandėliavimo stelažų su pristatymu ir sumontavimu pirkimas.

Paraiškos numeris – PPV-106

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas a.lescinskaja@post.lt,

tel. (8 5) 239 8309.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. gegužės 10 d. 11:00 val.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto siuntų sandėliavimo stelažų su pristatymu ir sumontavimu pirkimo laimėtojas yra UAB „STORSISTEM“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 37 474,40,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „STORSISTEM“.

 

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. gegužės 9 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus IT pagalbos sistemos naujų licencijų, žinių bazės modulių, turimų licencijų palaikymo pratęsimo ir sistemos vystymo paslaugų techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame tinklalapio priežiūros ir vystymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. gegužės 16 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. paštas l.laukiene@post.lt  

* * *

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto viešojo Tinklalapio priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB E-Bros. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius, o pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 54 000,00 EUR be PVM ir 65.340,00  EUR su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ir UAB E-Bros sudarė pirkimo sutartį.

 Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto nešiojamų brūkšninių kodų skaitytuvų pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-112

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Laukiene@post.lt,

tel. (8 5) 236 1224

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. gegužės 10 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

 

Skambučių centro valdymo sistemos nuomos pirkimas

Paraiškos numeris- 97

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

 Pirkimo medžiagą išduoda: asmuo Renata el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. gegužės 4 d. 11:00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. balandžio 25 d.  9.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų bei automobilių detalių ir dalių pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

 Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto reklaminių lankstinukų spausdinimo paslaugų pirkimas

Paraiškos numeris – PPV-79

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapaitienė@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2017 m. balandžio 21 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. balandžio 24 d. 9.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Dokumentų ir procesų valdymo sistemos, jos diegimo ir vystymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Vytautė Janušauskienė, tel. (8 5) 236 1248, el. p. v.janusauskiene@post.lt

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Vasaros sąskrydžio renginio organizavimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. balandžio 25 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

* * *

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Vasaros sąskrydžio renginio organizavimo paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Happy Monday“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 57.708,53 Eur.

AB Lietuvos paštas su UAB „Happy Monday“ sudarė pirkimo sutartį dėl vasaros sąskrydžio renginio organizavimo paslaugų.

Puslapiai