Spausdinti

Viešieji pirkimai

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Liemenių su atšvaitais pirkimą apklausos būdu.

Kviečiame Jus pateikti pasiūlymą iki 2012 m. gegužės 4 d. 11.00 val.

Pirkimo medžiagą išduoda A.Vasiliauskas, el. pašto adresas a.vasiliauskas@post.lt, tel. (8 5) 274 4157.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo, naudojant pašto tinklą, sistemos viešinimo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 11.1.3, 11.3 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2012 m. balandžio 19 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Ieva Puodžiutė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. i.puodziute@post.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo fizinio asmens autentifikavimo (nurodant kokius juridinius asmenis jis gali atstovauti) paslaugų, reikalingų elektroninių sąskaitų centro sistemai, pirkimą apklausos būdu.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir  pateikti pasiūlymą .

Pirkimo medžiagą išduoda Renata Narmontienė el. pašto adresas r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2012 m. balandžio 10 d. 11 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Reklamos agentūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 11.1.3, 11.3 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2012 m. balandžio 17 d. 11 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Viktorija Jakovleva, mob. nr. 8 686 16500, el. p. adresas v.jakovleva@post.lt.

Reklamos agentūros paslaugų pirkimo laimėtojas – UAB „Lukrecijos reklama“. Jo pasirinkimo priežastis – pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius, pasiūlymas pripažintas ekonomiškai naudingiausiu, kadangi surinko daugiausiai balų. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – 700 000 Lt be PVM (847 000 Lt su PVM).

AB Lietuvos paštas ir UAB „Lukrecijos reklama“ sudarė reklamos agentūros paslaugų pirkimo sutartį.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas organizuoja kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 8“ licencijų aptarnavimo ir palaikymo (atnaujinimo) paslaugų pirkimą apklausos būdu.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda: E. Gedminė el. pašto adresas e.gedmine@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2012 m. vasario 15 d., 11.00 val.

Kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 8“ licencijų aptarnavimo ir palaikymo (atnaujinimo) paslaugų paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas – UAB „ASI Consulting Baltic“. Jo pasirinkimo priežastis – pasiūlyta mažiausia kaina. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 33 797,72 Lt (su PVM).

AB Lietuvos paštas ir UAB „ASI Consulting Baltic“ sudarė Kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 8“ licencijų aptarnavimo ir palaikymo (atnaujinimo) paslaugų viešojo pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. balandžio 13 d. 15.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos techninės ir sisteminės programinės įrangos viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Ieva Puodžiutė, tel. (8 5) 236 1224, el. p.: i.puodziute@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. balandžio 11 d. 16.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Dinaminio duomenų centro sukūrimo, palaikymo ir valdymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Ieva Puodžiutė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. i.puodziute@post.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame elektroniniame Nepertraukiamo maitinimo šaltinių pirkime supaprastintų skelbiamų derybų būdu. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga - 2012 m. balandžio 10 d. 10 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Elena Gedminė, el. pašto adresas e.gedmine@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Nepertraukiamo maitinimo šaltinių viešojo pirkimo laimėtojas – UAB „Fima“. Jo pasirinkimo priežastis – pasiūlyta mažiausia kaina. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 204 974 Lt (su PVM).

AB Lietuvos paštas ir UAB „Fima“ sudarė Nepertraukiamo maitinimo šaltinių viešojo pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. kovo 30 d. 15.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo, naudojant pašto tinklą, sistemos viešinimo paslaugų  pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Ieva Puodžiutė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. i.puodziute@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. kovo 30 d. 14.00 val. CVP IS teikti pastabas ir pasiūlymus Transporto priemonių remonto paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.
Kontaktinis asmuo -  Aidas Abromaitis tel. nr. (8 5)  274 4177, el. p. a.abromaitis@post.lt.

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. kovo 28 d. 11.00 val. CVP IS teikti pastabas ir pasiūlymus Rankinio pakavimo polietileninės plėvelės pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo - A.Vasiliauskas, el. pašto adresas a.vasiliauskas@post.lt, tel. (8 5) 274 4157.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame elektroniniame Padangų pirkime supaprastintų skelbiamų derybų būdu. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga - 2012 m. kovo 30 d. 11 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo –  Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. m.zagunyte@post.lt.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Vertimo paslaugų pirkimą apklausos būdu.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo sąlygas išduoda: M. Žagunytė, el. pašto adresas m.zagunyte@post.lt, tel. (8 5) 274 4177.

Pasiūlymų pateikimo terminas - 2012 m. kovo 26 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. kovo 23 d. 10.00 val. CVP IS teikti pastabas ir pasiūlymus Reklamos agentūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.
Kontaktinis asmuo - Viktorija Jakovleva, mob. 8 686 16 500, el. p. v.jakovleva@post.lt.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame elektroniniame Pašto ženklų ir pašto blokų spausdinimo paslaugųpirkime supaprastintų skelbiamų derybų būdu. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga - 2012 m. balandžio 13d. 10 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Elena Gedminė,el. pašto adresas e.gedmine@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pašto ženklų ir pašto blokų spausdinimo paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas – UAB „Garsų pasaulis“. Jo pasirinkimo priežastis – pasiūlyta mažiausia kaina. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties vertė – 385 514,47 Lt (su PVM).

AB Lietuvos paštas ir UAB „Garsų pasaulis“ sudarė Pašto ženklų ir pašto blokų spausdinimo paslaugų pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. kovo 14 d. 15.00 val. CVP IS teikti pastabas ir pasiūlymus nepertraukiamo maitinimo šaltinių pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Elena Gedminė, mob. 8 656 95 806, el. p. e.gedmine@post.lt.

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. kovo 8 d. 15.00 val. CVP IS teikti pastabas ir pasiūlymus pašto ženklų ir pašto blokų spausdinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Elena Gedminė, mob. 8 656 95 806, el. p. e.gedmine@post.lt.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo diodinių (LED) lempų apklausos būdu pirkimą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir  iki 2012 m. kovo 12 d. 11 val. pateikti  pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą galima gauti kreipiantis į Renatą Narmontienę el. paštu r.narmontiene@post.lt ,  tel. (8 5) 236 1248 arba mob. +370 613 09274.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo stovelių, skirtų reklaminiams lankstinukams apklausos būdu pirkimą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir  iki 2012 m. kovo 7 d. 11 val. pateikti  pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą galima gauti kreipiantis į Renatą Narmontienę el. paštu r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248 arba mob. +370 61309274.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo vidaus patalpų remonto darbus adresu: Gedimino pr. 7, Vilnius apklausos būdu pirkimą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir  iki 2012 m. kovo 9 d. 13 val. pateikti  pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą galima gauti kreipiantis į Renatą Narmontienę el. paštu r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248 arba mob. +370 613 09274.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų bylų sudarymo paslaugųapklausos būdu pirkimą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir  iki 2012 m. kovo 15 d. 11 val. pateikti  pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą galima gauti kreipiantis į Renatą Narmontienę el. paštu r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248 arba mob. +370 613 09274.

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. kovo 1 d. 15.00 val. CVP IS teikti pastabas ir pasiūlymus kaštų valdymo programos „QPR CostPerform 8“ licencijų aptarnavimo ir palaikymo (atnaujinimo) paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Elena Gedminė, mob. 8 656 95 806, el. p. e.gedmine@post.lt.

Kviečiame Tiekėjus iki 2012 m. kovo 6 d. 14.00 val. CVP IS teikti pastabas ir pasiūlymusKompiuterinių darbo vietų su kasos sistemomis aptarnavimo paslaugųpirkimo techninės specifikacijos projektui.

Projektą rasite čia.

Kontaktinis asmuo - Viktorija Jakovleva, mob. 8 686 16 500, el. p. v.jakovleva@post.lt.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame elektroniniame Automobilių degalų (benzino A95, dyzelinio kuro, automobilių dujų) pirkime (Jurbarko, Kretingos, Plungės, Raseinių ir Kelmės miestuose) supaprastintų skelbiamų derybų būdu. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga - 2012 m. kovo 9 d. 11 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo –  Ieva Puodžiutė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. i.puodziute@post.lt.

Pirmosios, antrosios, trečiosios ir ketvirtosios pirkimo objekto dalių laimėtojas – UAB „Lukoil Baltija“. Jo pasirinkimo priežastis – pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties preliminari vertė – pirmajai pirkimo objekto daliai: 93405 Lt (su PVM), antrajai pirkimo objekto daliai: 27204 Lt (su PVM), trečiajai pirkimo objekto daliai: 70404 Lt (su PVM), ketvirtajai pirkimo objekto daliai: 43659 Lt (su PVM).

Penktosios pirkimo objekto dalies laimėtojas – P. Račkausko individuali firma „Agrotech“. Jo pasirinkimo priežastis – pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų reikalavimus ir Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties preliminari vertė – 85632 Lt (su PVM).

AB Lietuvos paštas ir UAB „Lukoil Baltija“ sudarė automobilių degalų Jurbarko, Kretingos, Plungės ir Raseinių miestuose pirkimo sutartį. AB Lietuvos paštas ir P. Račkausko individuali firma „Agrotech“ sudarė automobilių degalų Kelmės mieste pirkimo sutartį.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame elektroniniame Kompiuterinių kasos sistemų pirkime supaprastintų skelbiamų derybų būdu. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga - 2012 m. kovo 9 d. 11 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo –  Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 274 4177, el. p. m.zagunyte@post.lt.

Puslapiai