Spausdinti

Viešieji pirkimai

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Oro kondicionieriaus Vilniaus 55 paštui, esančiam Antakalnio g. 50, Vilniuje, pirkimas

 

Paraiškos numeris – 243

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. rugpjūčio 18 d. 11.00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Liemenės su šviesą atspindinčiais atšvaitais

 

Paraiškos numeris – 239

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. rugpjūčio 17 d. 11.00 val.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame skaitmeninės reklamos ir komunikacijos paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga –2016 m.  rugpjūčio 19 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt 

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Skaitmeninės reklamos ir komunikacijos paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Socialus marketingas“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 53 474,25 Eur su PVM. 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Socialus marketingas“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos priežiūros paslaugos. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 11 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo vertinimo paslaugų pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 9 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. liepos 29 d. 15.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus kasos sistemų ir kasos aparatų priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame nešiojamų kompiuterių pirkime. Pirkimo objektas – nešiojami kompiuteriai (toliau – prekės). Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. rugsėjo 2 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Nešiojamų kompiuterių viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB „EIT Sprendimai“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 190 000,00 Eur be PVM. 

AB Lietuvos paštas su UAB „EIT Sprendimai“ (įm. kodas 226107940) sudarė pirkimo sutartį.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Liemenių su šviesą atspindinčiais atšvaitais pirkimas

 

Paraiškos numeris – 229

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. rugpjūčio 5 d. 11.00 val.

 

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kondicionieriaus pirkimas ir įrengimas adresu Vilniaus 55-am pašte, Antakalnio g. 50, Vilniuje

 Paraiškos numeris PPV- 223

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda Žydrė Jucevičienė, el. paštas z.juceviciene@post.lt,

tel. (8 5) 239 8363.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. liepos 29 d. 14:00 val.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris*

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kondicionieriaus pirkimas ir įrengimas adresu Raseinių pašte, Maironio g. 8, Raseiniuose

 Paraiškos numeris PPV- 226

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

Pirkimo medžiagą išduoda Žydrė Jucevičienė, el. paštas z.juceviciene@post.lt,

tel. (8 5) 239 8363.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. liepos 29 d. 14:00 val.

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto turto eksploatavimo priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 3 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Turto eksploatavimo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB „Inservis“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 220 000,00 Eur be PVM. 

AB Lietuvos paštas su UAB „Inservis“ (įm. kodas 126180446) sudarė pirkimo sutartį.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Guminių batų laiškininkams pirkimas

 

Paraiškos numeris – 230

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. rugpjūčio 3 d. 11.00 val.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – Automobilio nuoma su vairavimo paslaugomis. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 1 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Žydrė Jucevičienė, el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Pirkimo laimėtojas yra  UAB „Vialva“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 78329,59 Eur su PVM.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. liepos 18 d. 14.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Skaitmeninės reklamos ir komunikacijos paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto vandens ir nuotekų šalinimo ūkio eksploatavimo priežiūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Vandens ir nuotekų šalinimo ūkio eksploatavimo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB „Inservis“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 64 000,00 Eur be PVM. 

AB Lietuvos paštas su UAB „Inservis“ (įm. kodas 126180446) sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. liepos 13 d. 14. 00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Microsoft SQL Enterprise arba lygiavertės programinės įrangos licencijų techninės specifikacijos pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Judriojo (mobilaus) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimą.

Pirkimo objektas – judrusis (mobilus) ryšys ir duomenų perdavimo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 12 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Pirkimo laimėtojas yra  UAB „Bitė Lietuva“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 31 400 Eur be PVM. 

AB Lietuvos paštas su UAB „Bitė Lietuva“ (įm. kodas 110688998) sudarė pirkimo sutartį.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. liepos 5 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Skaitmeninės reklamos ir komunikacijos paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Pašto siuntų aviacijos saugumo patikros ir draudžiamų vežti orlaiviais daiktų sulaikymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106.1.5 punktu).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 12 d. 11 val. Pasiūlymus teikti el. paštu j.streikiene@post.lt.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame Pašto siuntų aviacijos saugumo patikros ir draudžiamų vežti orlaiviais daiktų sulaikymo paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106.1.5 punktu).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 12 d. 11 val. Pasiūlymus teikti el. paštu j.streikiene@post.lt.

Kontaktinis asmuo – Jūratė Streikienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. j.streikiene@post.lt

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo AB Lietuvos pašto statinių (konstrukcijų) techninės priežiūros paslaugų  pirkimą. Pirkimo objektas – AB Lietuvos pašto statinių (konstrukcijų) techninės priežiūros paslaugos. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. liepos 13 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Atstovavimo teisme ir santykiuose su kitais asmenimis paslaugų pirkimo laimėtojas yra Advokatų profesinė bendrija „iLAW“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 3 630,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su Advokatų profesinė bendrija „iLAW“.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kondicionieriaus Raseinių paštui, esančiam Maironio g. 8, Raseiniuose, pirkimas

 

Paraiškos numeris – 208

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. liepos 4 d. 11.00 val.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. birželio 27 d. 10.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus akcinės bendrovės Lietuvos pašto Vandens ir nuotekų šalinimo ūkio eksploatavimo priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Klaipėdos centrinio pašto, esančio Liepų g. 16, Klaipėdoje, dviejų piliastrų aptraukimo apsauginiu tinklu darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 205

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. birželio 23 d. 11.00 val.

Puslapiai