Spausdinti

Dėl tarptautinių siuntų

Lietuvių

Kodėl ne visada yra pateikiami tarptautinės siuntos „kelio“ duomenys?

Pasaulinės pašto sąjungos reikalavimai neįpareigoja pašto operatorių kitoms šalims teikti informaciją apie siuntos buvimo vietą. Lietuvos paštas yra prisijungęs prie daugiašalio PRIME susitarimo, kuris skatina užsienio šalių paštų operatorius Lietuvos pašto siuntų sekimo sistemoje suteikti kokybiškus Jūsų siuntos įvykius. Tačiau šis susitarimas nėra absoliutaus pobūdžio, todėl nereglamentuoja sankcijų skyrimo tuomet, kai siuntų įvykiai dėl tam tikrų aplinkybių nėra perduodami. Lietuvos paštas nuolat rūpinasi, kad sekdami savo siuntos kelią nepatirtumėte nesklandumų.

Ar gali muito mokesčiu būti apmokestinamos siuntos, atkeliavusios iš ES valstybės?

Iš ES valstybės narės gali būti atsiųsta pašto siunta, pažymėta nustatyto tipo etikete (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto7 288 ir 289 str.).

Ką daryti, jei neturiu dokumentų, kuriuos galėčiau pateikti muitinei, nes gaunama siunta yra dovana, ir negaliu užpildyti formos, nes privaloma prisegti dokumentus?

Jei neturite dokumentų, pateikite laisvos formos paaiškinimą muitinei. Jame išsamiai paaiškinkite situaciją ir nusiųskite el. paštu deklaravimas@post.lt.

Ką būtina žinoti, siunčiant siuntas į Kiniją?

Kinijos Liaudies Respublikos muitinei sugriežtinus pašto siuntų patikrą, Kinijos paštas pataria paisyti žemiau išdėstytų reikalavimų:

Kaip elgiasi AB Lietuvos paštas, jei kartu su atsiųsta pašto siunta pateiktoje pašto siuntos siuntėjo užpildytoje CN22 / CN23 muitinės deklaracijoje nurodyti ne visi privalomi nurodyti duomenys arba deklaracija užpildyta netinkamai, arba išvis nepateikta?

Jei siuntėjo užpildytoje CN 22 / CN 23 muitinės deklaracijoje nurodyti ne visi privalomi nurodyti duomenys arba deklaracija išvis nepateikta, akcinė bendrovė Lietuvos paštas, dalyvaujant muitinės pareigūnui, gali atidaryti pašto siuntą / atlikti fizinį pašto siuntos turinio patikrinimą ir užpildyti naują CN 23 muitinės deklaraciją.

Kaip žinoti, kurią formą – CN 22 ar CN 23 – reikia užpildyti pateikiant siuntos dokumentus muitinei?

Deklaracijas muitinei CN 22 ir CN 23 būtina užpildyti, kai siuntos siunčiamos į trečiąsias šalis. Siunčiant siuntas į Europos šalis, deklaracijas muitinei pildyti neprivaloma. CN 22 forma naudojama pateikiant muitinei deklaruoti pašto korespondencijos siuntas su smulkiais daiktais ir maišus M. CN 23 formą reikia pildyti, jei siunčiamas pašto siuntinys.

Mano siunta sulaikyta kitos šalies muitinėje. Ką daryti?

Siuntos sulaikymo atveju trūkstamus dokumentus užsienio muitinės pareigūnams pateikti prašomas siuntos gavėjas. Jei gavėjas nesikreipia į Jus asmeniškai, kad gautų trūkstamus dokumentus, kuriuos galėtų pateikti savo šalies muitinei, Jums pateikti dokumentų niekam nereikia.

Kas yra bendrasis administracinis dokumentas (BAD)? Kada jis naudojamas, kas jį formina?

Jei eksportuojamos / importuojamos siuntos vertė siekia 1 000 eurų ir daugiau, reikia įforminti eksporto / importo BAD (bendrąjį administracinį dokumentą), t. y. privaloma rašytinė muitinės deklaracija. Klientui pageidaujant, importo ir eksporto deklaraciją gali įforminti Lietuvos paštas, arba klientas gali pasirinkti kitą muitinės tarpininkų paslaugas teikiančią įmonę.

Ar į prekių muitinę vertę, apskaičiuojant iš trečiųjų šalių atsiunčiamų siuntų importo mokesčius, įskaitomos siuntimo išlaidos ir koks įstatymas tai reglamentuoja?

Vadovaujantis nuo 2016 m. gegužės 1 d. taikomomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, 70 straipsnio nuostatomis ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 139 straipsnio nuostatomis, visos išlaidos, susijusios su pašto siunta siunčiamų prekių pristatymu iki jų paskirties vietos (išskyrus Sąjungos muitų teritorijoje taikomus papildomus pašto mokesčius), yra įskaitomos į šių prekių muitinę vertę.

Kokiu importo muito tarifu apmokestinamos iš trečiųjų šalių atsiunčiamos pašto siuntos, kai jų vertė didesnė nei 700 eurų, ir kaip nusistatyti konkrečios prekės kodą?

Iš trečiųjų šalių atsiunčiamų prekių, kurių vertė didesnė kaip 700 eurų, siuntos apmokestinamos importo muitais, nustatytais Tarybos reglamentu Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo. Importuojamų prekių muito tarifus bei įvežimo sąlygas galima rasti Lietuvos muitinės tinklalapyje adresu www.lrmuitine.lt.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti RSS - Dėl tarptautinių siuntų