Spausdinti

Dažniausiai užduodami klausimai

Lietuvos paštas siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas. Jei kyla klausimų ar neaiškumų, susijusių su mūsų bendrovės veikla, atsakymus galite rasti mūsų sudarytame dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) sąraše, parašyti paklausimą el. paštu info@post.lt, užpildyti paklausimo formą arba kreiptis informacijos telefonu: 8 700 55 400 (plačiau apie informacijos telefoną čia)

Jeigu turite klausimą, kuris galėtų papildyti mūsų DUK skyrelį, prašome jį atsiųsti el. paštu: info@post.lt

Dėl pašto paslaugų

Paprastąją pašto siuntą (laišką) galite išsiųsti iš bet kurio pašto arba įmetę ją į bet kurią siunčiamųjų laiškų dėžutę. Ant visų dėžučių turi būti aiškiai nurodytas siuntų išėmimo laikas. Siunčiamos pašto siuntos, kurioms suteikiama papildoma garantija (pvz., registruotosios), turi būti įteiktos Lietuvos pašto darbuotojui. Lietuvos paštų kontaktinius duomenis rasite čia.

Teisingai užrašytas penkiaženklis pašto kodas – vienas svarbiausių adresavimo elementų, kurie turi įtakos pašto siuntos pristatymo greičiui ir saugumui.
Penkiaženklį pašto kodą rasite mūsų bendrovės tinklalapyje veikiančioje paieškos sistemoje arba kiekviename pašte esančiuose Lietuvos pašto kodų kataloguose.
Besinaudojantiesiems paieškos sistema reikėtų atidžiai užpildyti paieškos skiltis. Gatvės pavadinimą rekomenduojame įvesti be galūnės. Taip tiksliau bus atliekama paieška.
 Atkreipiame dėmesį, kad skiltyje "Namo Nr." reikia įrašyti namo numerį, o šalia esančią skiltį "Pašto dėžutės Nr." pildyti reikia tik tiems asmenims, kurie pašte nuomoja pašto dėžutę, iš kurios pasiima pašto korespondenciją ir už tai moka mėnesinį abonementinį mokestį.

Vidaus korespondencijos siuntų leistinas svoris – iki 2 kg, siuntinių – iki 30 kg. Tarptautinių korespondencijos siuntų leistinus svorius galite pasitikslinti čia, siuntinių čia.

Korespondencijos siuntos skirstomos į du formatus:

 • Mažoji korespondencijos siunta
  • svoris – iki 500 g
  • aukštis – iki 20 mm, ilgis – iki 381 mm, plotis – iki 305 mm
  • vieno iš paviršių plotas neturi būti mažesnis kaip 90 x 140 mm (leistina 2 mm paklaida)
 • Didžioji korespondencijos siunta
  • siuntos svoris – iki 2 kg
  • ilgio, pločio ir aukščio suma lygi 900 mm, didžiausias matmuo – ne didesnis kaip 600 mm (leistina 2 mm paklaida)
  • ritiniams: ilgio ir dvigubo skersmens suma lygi 1040 mm, didžiausias matmuo – ne didesnis kaip 900 mm (leistina 2 mm paklaida)

Pašto siuntinių matmenys yra:

 • mažiausi: 90×140 mm, leistina 2 mm paklaida;
 • kiti matmenys: nė vienas siuntinio matmuo turi neviršyti 1,05 m, o siuntinio ilgio ir didžiausios apimties (du kartus pločio ir du kartus aukščio), matuojamos bet kuria kita kryptimi nei ilgis, suma negali būti didesnė kaip 2 m;
 • didelių matmenų: nė vienas siuntinio matmuo turi neviršyti 1,50 m, o siuntinio ilgio ir didžiausios apimties, matuojamos bet kuria kita kryptimi nei ilgis, suma negali būti didesnė kaip 3 m.

Laiškininkai pašto siuntas pristato 6 dienas per savaitę, paprastai nuo 8 iki 16 val. Pašto siuntos pristatymo į galutinį tašką laikas dažniausiai priklauso nuo to, kurioje laiškininko aptarnaujamo maršruto vietoje (pradžioje ar pabaigoje) yra adresatas.
Vis dėlto kartais pasitaiko, kad pašto siuntą vėluojama pristatyti arba siunta pasimeta.
 Jeigu Jūsų išsiųsta arba laukiama registruotoji arba įvertintoji pašto siunta dingo arba vėluoja, praneškite apie tai nurodytais telefonais.
Bet pirmiausia pažvelkite į toliau pateikiamus klausimus. Galbūt čia rasite atsakymą.

Ar prieš siųsdami patikrinote ant pašto siuntos nurodytą adresą? Neteisingai užrašius adresą arba užrašius jį ne visą (pvz., nenurodžius pašto kodo), gali kilti problemų pristatant pašto siuntas.
Prieš siųsdami siuntas atidžiai patikrinkite ant jų nurodytą gavėjo adresą. Užrašius netikslius duomenis, pašto siuntos bus pristatytos ne tuo adresu. Daugiau informacijos apie taisyklingą siuntų adresavimą rasite čia.
Ateityje pasitikslinkite, ar Jums pašto siuntą siuntęs siuntėjas:

 • žino visą Jūsų gyvenamosios vietos adresą ir pašto kodą (pašto kodus galima rasti čia);
 • adresą užrašė įskaitomai ir tam skirtoje laiško (korespondencijos siuntos) ar pašto siuntinio vietoje.

Paštuose pašto siuntos įteikiamos tik gavėjui, pateikusiam savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kitas asmuo (įgaliotinis) atsiimti pašto siuntą pašte gali tik pateikęs patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba 10-ies skaitmenų įgaliojimo identifikavimo kodą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei įgaliojimas sudarytas fizinio asmens informacinių technologijų priemonėmis ir yra įregistruotas Įgaliojimų registre).

Patvirtintais laikomi ir priimami šie įgaliojimai:

Lietuvos Respublikoje sudaryti ir notaro patvirtinti;

Notaro patvirtintiems prilyginti, t. y.:

 • karių įgaliojimai, patvirtinti karinių dalinių, junginių, karo įstaigų ir mokyklų vadų (viršininkų);
 • asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, įgaliojimai, patvirtinti laisvės atėmimo vietų vadovų;
 • asmenų, esančių tolimojo plaukiojimo metu jūrų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, įgaliojimai, patvirtinti tų laivų kapitonų.
 • supaprastinta tvarka patvirtinti:
 • įgaliojimai, patvirtinti organizacijos, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, vadovo;
 • įgaliojimai, patvirtinti daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name gyvena asmuo, pirmininko;
 • įgaliojimai, patvirtinti seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena asmuo, seniūno;
 • įgaliojimai, patvirtinti esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitono.

Įgaliojimas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Kitas asmuo pašto siuntą (-as) atsiimti pašte gali ir tuo atveju, jei pašto siuntos gavėjas (asmuo, nurodytas ant pašto siuntos) su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu iš anksto bet kuriame pašte yra pateikęs nustatytos formos prašymą*, kuriuo įgalioja jo vardu gauti gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as). Prašymas galioja prašymo vykdymo laikotarpį, kuris nurodytas pašto siuntos gavėjo pateiktame prašyme. Atsiimdamas pašto siuntą asmuo privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

*Prašymo formą galima rasti čia.

Pašto siunta gali būti pažeista dėl netinkamos pakuotės arba dėl to, kad yra netinkamai įpakuota.

 • Kartais pašto siuntos pakuotė gali būti prastos kokybės arba netinkamo dydžio;
 • Pašto darbuotojai, aptikę pažeistą siuntą, įdeda ją į specialų plastikinį maišelį, bandydami apsaugoti nuo dar didesnio pažeidimo ir pažymėdami žyma "Gauta praplėšta"
 • Jeigu Jus pasiekė praplėšta ar kitaip apgadinta pašto siunta, ant kurios nėra specialių žymų, informuojančių, kad pašto siunta iš užsienio buvo gauta pažeista, prašome apie tai pranešti Jus aptarnaujančiam paštui.

Perskaitykite mūsų patarimus, kaip pakuoti pašto siuntas.

Pašto siunta gali būti pristatoma ne tuo adresu dėl kelių priežasčių:
galbūt pakeitėte gyvenamąją vietą arba pasikeitė Jūsų įmonės adresas? Siūlome užsisakyti pašto siuntų persiuntimo paslaugą.

Pašto siunta adresuota įmonės / įstaigos vardu įteikiama biure vadovui, kai šis pateikia išrašą iš Registrų centro, kuriame pašto siuntą atsiimantis asmuo nurodytas kaip įmonės / įstaigos vadovas, arba kito paskyrimą vadovu patvirtinančio dokumento (pvz., valdybos nutarimo) kopiją arba darbo pažymėjimą (jie nėra privalomi, tačiau įmonės / įstaigos gali priimti sprendimą jį išduoti).

Jei įmonės / įstaigos vardu adresuota pašto siunta įteikiama ne įmonės vadovui, o kitam asmeniui, šis atsiimdamas pašto siuntą privalo pateikti įmonės / įstaigos išduotą galiojantį įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba pareigų aprašą ir darbo pažymėjimą (neprivalomas).

Lietuvos paštas teikia pašto siuntų persiuntimo paslaugą. Bet kuriame pašte galima pateikti prašymą persiųsti pašto siuntą. Prašyme turi būti nurodytas gavėjo adresas, siuntos brūkšninis kodas ir naujas gavėjo adresas, kuriuo reikėtų persiųsti siuntą. Kartu su prašymu asmuo turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Jei klientas prašo persiųsti pašto siuntinį, jis, be mokesčio už prašymą, sumoka už pašto siuntinio siuntimą į naują gavimo vietą.

Pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymą AB Lietuvos paštas turi pristatyti siuntą nurodytu adresu, o ne nurodytam asmeniui, todėl jeigu gavote kitam asmeniui adresuotų pašto siuntų:

 • Praneškite mums telefonu 8 700 55 400 arba el.paštu info@post.lt ir mes pasistengsime išspręsti šią problemą;
 • Įdėkite siuntą į tikro gavėjo pašto dėžutę arba atiduokite siuntos gavėjui, jeigu matote, kad siuntos gavėjas yra Jūsų kaimynas ar pažįstamas asmuo;
 • Užrašykite ant siuntos „Grąžinti siuntėjui“ ir įmeskite ją į siunčiamųjų laiškų dėžutę arba pristatykite siuntą į artimiausią paštą;
 • Galite gražinamą pašto siuntą atiduoti laiškininkui.

Gavus į pašto dėžutę kitam asmeniui skirtą siuntos gavimo pranešimą:

 • Prašome pranešimą pristatyti į artimiausią paštą arba atiduoti laiškininkui;
 • Jeigu matote, jog pranešimas Jūsų kaimyno, per klaidą patekęs į Jūsų pašto dėžutę – įdėkite pranešimą į tikro gavėjo pašto dėžutę.

Prašome nepalikti pašto siuntų ir siuntos gavimo pranešimų kitiems asmenims matomoje ir prieinamoje vietoje.

Jeigu ant pašto siuntos neteisingai nurodytas gavėjo adresas, neįteikta pašto siunta grąžinama siuntėjui arba išsiuntimo paštui, išskyrus atvejį, jei ant siuntos nenurodytas ar blogai nurodytas siuntėjo adresas. Jei, grąžinant siuntėjui pašto siuntą, kurios nebuvo galima įteikti gavėjui, siuntėjas nerandamas namuose, išrašomas ir gaunamosios pašto korespondencijos dėžutėje paliekamas pranešimas dėl pašto siuntos atsiėmimo pašte. Jeigu siuntėjas pašto siuntos neatsiima per 1 mėn., pasibaigus saugojimo laikui priskiriama prie neįteiktų pašto siuntų ir siunčiama saugoti į Lietuvos pašto saugyklą. Tuomet vadovaujantis Pašto įstatymo nuostatomis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pranešama apie tokį turtą, kuris perduodamas valstybės nuosavybėn teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gavusi perduotas siuntas inicijuoja teisminį procesą dėl tokio turto paskelbimo bešeimininkiu. Tuo atveju, jeigu ant pašto siuntos neteisingai nurodytas ir siuntėjo adresas, neįteikta pašto siunta išsiuntimo pašte saugoma 1 mėn., o pasibaigus saugojimo laikui priskiriama prie neįteiktų pašto siuntų ir siunčiama saugoti į Lietuvos pašto saugyklą.

Ginčų tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčų tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų nagrinėjimo taisykles

Išsinuomoti pašto dėžutę galima bet kuriame pašte, teikiančiame tokią paslaugą.

Mes labai didelę reikšmę teikiame klientų aptarnavimo kokybei. Nuolatos tikrinama ir prižiūrima, kaip dirba mūsų darbuotojai. Norėtume, kad pasidalytumėte savo įspūdžiais – tiek teigiamais, tiek neigiamais apie aptarnavimą Lietuvos paštuose.
Prašytume nepamiršti nurodyti konkrečių detalių, kaip buvote aptarnautas, aptarnavimo vietos, datos ir pašto darbuotojo vardo (jei žinote).

Gavus pranešimą K 11, į paštą atsiimti siuntos turite atvykti iki nurodytos pranešime datos. Gavėjui neatvykus į paštą per nurodytą saugojimo terminą, siunta grąžinama siuntėjui.

Lietuvos paštui labai svarbu, kad visi klientai gautų aukščiausios kokybės paslaugą. Bazinius pašto paslaugų tarifus rasite čia.Visada stengiamės atsižvelgti į kiekvieno kliento lūkesčius, todėl mūsų vadybininkai visada pateiks Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą. Pašto paslaugų tarifai gali būti keičiami, įvertinus kriterijus, darančius įtaką galutinei paslaugos kainai: pateikiamų siuntų skaičius, siuntų rūšis, svorio pasiskirstymas, surinkimo geografija, platinimo geografija, miesto ir kaimo adresatų proporcija, pristatymo terminas, specifiniai kliento reikalavimai, kliento potencialas, apmokėjimo už paslaugas terminai, santykių ilgalaikiškumas, kliento perkamų visų paslaugų apimtis ir t. t. Maloniai prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį vadybininką, ir mes, įvertinę Jūsų poreikius, pateiksime Jums pasiūlymą. Taip pat mums galite skambinti telefonu 8 700 55 400 arba rašyti el. paštu info@post.lt.

Prieš siunčiant pirma dera pasirūpinti siuntos saugumu. Daugiau informacijos apie siunčiamų daiktų pakavimą galite rasti šioje nuorodoje. Siunčiant brangius daiktus patariama siuntą apvynioti lipnia permatoma pakavimo juosta. Lydinčiuosius dokumentus rekomenduojame įdėti į polietileninį permatomą voką ir priklijuoti jį išorinėje siuntos dalyje arba įdėti į siuntą ir ant siuntos pažymėti, kad dokumentai viduje. Jei siunčiama į Europos Sąjungos šalį, reikia užrašyti gavėjo adresą (pašto kodas privalomas) ir siuntėjo adresą (taip pat su pašto kodu). Jei siunčiate ne į Europos Bendrijos šalį, be siuntėjo ir gavėjo adresų, pašte, atnešę išsiųsti siuntą, pašto darbuotojo paprašykite CN 22 ar CN 23 muitinės deklaracijos blanko ir užpildykite jį vadovaudamiesi šiomis instrukcijomis. Užpildytą muitinės deklaraciją priklijuokite prie siuntos.

Pagal LR pašto įstatymą už gaunamųjų laiškų dėžutės įsirengimą ir būklę atsakingi patys gavėjai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pašto korespondencija, užprenumeruoti leidiniai ar kita informacinė medžiaga gyventojams bei įmonėms pristatoma tik į tvarkingas – rakinamas, gerai pritvirtintas prie namo sienos, tvoros ar stovo – ir prieinamose vietose įrengtas pašto dėžutes. Priešingu atveju, Lietuvos pašto laiškininkai turi teisę Jums adresuotą pašto korespondenciją, užprenumeruotus leidinius ir kitus informacinius pranešimus ne pristatyti Jums, bet palikti atsiimti patiems Jūsų gyvenamąją teritoriją aptarnaujančiame pašte.

Primename, kad laiškų dėžutės turi būti įrengtos laiškininkams lengvai prieinamose vietose:

daugiabučiuose namuose – kiekvienoje laiptinėje ne aukščiau kaip antrame namo aukšte, individualiuosiuose namuose prie įėjimo į gyvenamąją teritoriją,

įmonėse, įstaigose ar organizacijose – prie pagrindinio įėjimo į pastatą.

sodininkų bendrijose* – prie pagrindinių įvažiavimų į sodininkų bendriją.

Gaunamųjų laiškų dėžučių galite įsigyti paštuose.

Iškilus klausimų prašome skambinti tel. 8 700 55 400.

*Pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 10 str. 6 d. gaunamųjų laiškų dėžutės sodininkų bendrijose turi būti įrengtos prie pagrindinių įvažiavimų į sodų bendriją. Gaunamųjų laiškų dėžutes turi įsirengti pašto siuntų gavėjas:

 • jei miesto ar rajono savivaldybės sprendimu sodininkų bendrijoje yra suteikti gatvių pavadinimai ir namų numeriai, kurie yra įregistruoti Registrų centre ir adresams yra suteiktas pašto kodas, gyventojai, gaunamųjų laiškų dėžutes turi įsirengti kaip individualių namų savininkai – prie įėjimo į jų sklypus arba ant greta gatvės esančių namų sienų, tvorų, stovelių;
 • sodininkų bendrijos, kurių gatvės ir adresai nėra įregistruoti Registrų centre, ir adresams nėra priskirti pašto kodai, gyventojai gaunamųjų laiškų dėžutes turi įsirengti prie pagrindinių įėjimų (įvažiavimų) į sodininkų bendriją.

Dėl tarptautinių siuntų

Į kitą šalį siunčiama pašto siunta keliauja per kelis pašto skyrius, todėl gali kilti daugiau su pašto pristatymu susijusių problemų.
Reikėtų žinoti, kad:

 • už į užsienį siunčiamų pašto siuntų pristatymą ir galutinį įteikimą adresatui atsakingas gavimo šalies pašto paslaugų teikėjas;
 • pašto siuntą gali sulaikyti muitinė, todėl:
  • prieš siųsdami siuntą į užsienį pasitikrinkite, ar užpildėte visus muitinės reikalaujamus dokumentus (muitinės deklaracijų CN 22 ir CN 23 pildymo pavyzdžius rasite čia);
  • prieš siųsdami laišką ar pašto siuntinį pasitikrinkite, ar nesiunčiate neleistinų siųsti daiktų (draudžiamų siųsti daiktų sąrašą rasite čia).

Gaunant siuntas iš užsienio šalių reikėtų žinoti, kad:

 • išsiuntimo šalies pašto operatorius organizuoja ir vykdo siuntos / laiško siuntimą į Lietuvos paštą, todėl nuo Lietuvos pašto visiškai nepriklauso siuntos kelias, jos atkeliavimo laikas ir pan.;
 • jei turite siuntos numerį, galite sekti jos kelionės laiką ir buvimo vietą. Sekti siuntas galite čia.
 • Savo siuntos judėjimo kelią galite sekti Lietuvos pašto internetinėje svetainėje www.post.lt/siuntupaieska. Jei Jums adresuota siunta atkeliauja ne iš Europos Sąjungos šalių, ją gali reikėti deklaruoti muitinei. Siuntų paieškoje pastebėję, kad siunta yra sulaikyta muitinėje ir jos deklaracijai reikia papildomų duomenų, juos galite pateikti internetu.
 • Vadovaudamasi teisės aktais iš trečiųjų šalių siuntose atkeliaujantiems daiktams muitinė gali taikyti muito ar kitus mokesčius. Primename, kad trečiųjų šalių internetinės parduotuvės (pvz., „Ebay“, „Amazon“) ar jų tarpininkai (pvz., „U. S. Shipping Center“) nemoka importo mokesčių už toje parduotuvėje pirktas ir į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją pašto siuntomis importuojamas prekes.

Jei siuntėjo užpildytoje CN 22 / CN 23 muitinės deklaracijoje nurodyti ne visi privalomi nurodyti duomenys arba deklaracija išvis nepateikta, akcinė bendrovė Lietuvos paštas, dalyvaujant muitinės pareigūnui, gali atidaryti pašto siuntą / atlikti fizinį pašto siuntos turinio patikrinimą ir užpildyti naują CN 23 muitinės deklaraciją.

Tuo atveju, kai CN 22 / CN 23 muitinės deklaracijoje nenurodytos visos pašto siunta atsiųstos prekės ir (ar) nurodyta tik bendra pašto siuntos vertė (pašto siuntos siuntėjas netinkamai užpildė CN 22 / CN 23 muitinės deklaraciją), taikytinos Bendrijos muitinės kodekso 81 straipsnio nuostatos, t. y. visos pašto siunta gabenamos prekės gali būti apmokestinamos importo muitu, apskaičiuotu remiantis prekių, kurioms taikoma didžiausia importo muito norma, tarifiniu klasifikavimu.

Deklaracijas muitinei CN 22 ir CN 23 būtina užpildyti, kai siuntos siunčiamos į trečiąsias šalis. Siunčiant siuntas į Europos šalis, deklaracijas muitinei pildyti neprivaloma. CN 22 forma naudojama pateikiant muitinei deklaruoti pašto korespondencijos siuntas su smulkiais daiktais ir maišus M. CN 23 formą reikia pildyti, jei siunčiamas pašto siuntinys.

Siuntos, kurios skirtos juridiniams bei fiziniams asmenims ir kuriomis atsiunčiamos jų pačių įsigytos (užsakytos internetu, pagal katalogą, pirktos aukcione) prekės, neapmokestinamos importo muitais, jeigu siuntos vertė neviršija 150 eurų. Importo PVM tokios siuntos neapmokestinamos tuo atveju, jeigu kiekvienos jų muitinė (bendroji) vertė neviršija 22 eurų. Šios lengvatos netaikomos akcizais apmokestinamoms prekėms.
Vadovaujantis Europos Tarybos reglamento Nr. 948/2009, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo, I priedo 1 dalies II skyriaus D skirsnio 1–5 punktais:
Importo muitais apmokestinamoms prekėms, atsiunčiamoms vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, taikoma fiksuoto dydžio 2,5 proc. muito norma, jei jos importuojamos nekomerciniais tikslais ir jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 eurų.
Toks muito apskaičiavimas netaikomas prekėms, kurioms muito tarife nustatyta muito norma „neapmuitinama“.
Nurodyta fiksuoto dydžio norma netaikoma tabakui ir tabako pakaitalams, esantiems siuntose, jei jų kiekis viršija 50 cigarečių arba 25 cigariles, arba 10 cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako, arba proporcingą šių gaminių rinkinį.
Fiksuoto dydžio muito norma netaikoma prekėms, atsiunčiamoms nekomerciniais tikslais vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, kai jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 eurų, jei, prieš joms pritaikant fiksuoto dydžio normą, asmuo prašo jas apmokestinti atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taikomi jas atitinkantys importo muitai, nepažeidžiant nuostatų, leidžiančių įvežti prekes be muito, išdėstytų Europos Tarybos reglamento Nr. 1186/2009 25–27 straipsniuose.

Iš trečiųjų šalių atsiunčiamų prekių, kurių vertė didesnė kaip 700 eurų, siuntos apmokestinamos importo muitais, nustatytais Tarybos reglamentu Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo. Importuojamų prekių muito tarifus bei įvežimo sąlygas galima rasti Lietuvos muitinės tinklalapyje adresu www.lrmuitine.lt.
Importo muitas priklauso nuo konkrečios prekės kodo, kurį reikia nusistatyti taip: paspaudus minėtą nuorodą ir patekus į pradinį puslapį, kairėje jo pusėje galima pasirinkti rubriką „Naršyti tarifą“ arba spausti tokią pačią nuorodą puslapio apačioje. Pateiktoje lentelėje dar kartą spausti funkciją „Naršyti“ ir, nomenklatūros medyje suradus reikiamą skyrių, pagal prekės aprašymą pasirenkant skirsnius, ieškoti prekę atitinkančio kodo. Jei norite sužinoti importo mokesčius, reikia, sugrįžus į puslapį su lentele „Naršyti tarifą“, ten nurodytoje vietoje įrašyti pasirinktą prekės kodą ir šalį, iš kurios importuojama prekė, tada spausti funkciją „Ieškoti“.

Vadovaujantis nuo 2016 m. gegužės 1 d. taikomomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, 70 straipsnio nuostatomis ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 139 straipsnio nuostatomis, visos išlaidos, susijusios su pašto siunta siunčiamų prekių pristatymu iki jų paskirties vietos (išskyrus Sąjungos muitų teritorijoje taikomus papildomus pašto mokesčius), yra įskaitomos į šių prekių muitinę vertę. Minėtus reglamentus galima rasti interneto svetainėje http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt įrašius reglamento numerį ir metus, kuriais reglamentas buvo priimtas.

Jei eksportuojamos / importuojamos siuntos vertė siekia 1 000 eurų ir daugiau, reikia įforminti eksporto / importo BAD (bendrąjį administracinį dokumentą), t. y. privaloma rašytinė muitinės deklaracija. Klientui pageidaujant, importo ir eksporto deklaraciją gali įforminti Lietuvos paštas, arba klientas gali pasirinkti kitą muitinės tarpininkų paslaugas teikiančią įmonę.

Eksportas. Priimdamas siuntą iš kliento ir matydamas 1 000 eurų siekiančią siuntos vertę, pašto darbuotojas kliento pasiteirauja, ar jis turi tarpininką, kuris įformins šią procedūrą. Jei klientas pasirenka Lietuvos pašto paslaugą, darbuotojas iš kliento paima mokestį už BAD.

Importas. Lietuvos pašto deklarantai susisiekia su klientu ir išsiaiškina, kas jam formina importo deklaraciją. Jei Lietuvos paštas, klientas mums pateikia visus reikiamus dokumentus ir, atsiimdamas siuntą pašte, susimoka visus mokesčius, taip pat ir mokestį už BAD. Jei importo deklaraciją formina kiti kliento pasirinkti tarpininkai, pastarieji turi pasiimti siuntos dokumentus (adresu: Servečės g. 1, Vilnius) ir pristatyti juos su užpildyta importo deklaracija tuo pačiu adresu. Tada Lietuvos pašto deklarantai pateikia dokumentus ir deklaraciją muitinės pašto postui. Po atliktos importo procedūros siunta išsiunčiama į Jūsų adresą aptarnaujantį paštą. Pašte atsiimant siuntą reikia turėti asmens dokumentą.

Jeigu vienas privatus asmuo iš trečiosios šalies kitam privačiam asmeniui iš Europos Sąjungos siunčia nekomercinio pobūdžio siuntų, kurių vertė ne didesnė kaip 45 eurai, neapmokestinant muito mokesčiu galima įvežti nustatytą kiekį tabako gaminių, alkoholio ir alkoholinių gėrimų, taip pat kvepalų. Vienoje siuntoje gali būti siunčiama: 50 cigarečių arba 25 cigarilės, arba 10 cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako, arba proporcingas šių gaminių rinkinys; distiliuotų ir spiritinių gėrimų, kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 22 proc. tūrio, nedenatūruoto etilo alkoholio, kurio alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 80 proc. tūrio, – 1 litras, arba distiliuotų ir spiritinių gėrimų, aperityvų vyno ir alkoholio pagrindu, tafijos, sakės arba kitų gėrimų, kurių alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 22 proc. tūrio, putojančių vynų, likerinių vynų – 1 litras, arba proporcingas šių gaminių rinkinys; neputojančių vynų – 2 litrai; 50 gramų kvepalų arba 0,25 litro tualetinio vandens.

Mokesčius susimokėsite atsiimdami siuntą pašte. Atsiimant siuntą privaloma turėti asmens dokumentą (tapatybės kortelę).

Sprendimą dėl siuntos sulaikymo ir / ar nesulaikymo priima Vilniaus teritorinės muitinės Vilniaus pašto posto pareigūnai, dirbantys Pašto skirstymo departamento patalpose adresu: Rodūnios kelias 9, 02511 Vilnius. Siuntos sulaikymo atveju Lietuvos paštas atlieka deklaranto (muitinės tarpininko) funkciją tarp muitinės posto ir siuntos gavėjo dėl siuntos išmuitinimo, t. y. Lietuvos paštas atsakingas už visų reikiamų dokumentų surinkimą, jų patikrinimą bei deklaracijų, būtinų išmuitinimo procedūrai atlikti (vadovaujantis LR muitinės įstatymais), užpildymą ir pateikimą muitinės postui.

Dažniausiai pasitaikančios priežastys:

 • Klaidingai arba visiškai neužpildytos muitinės deklaracijos CN 22 ir CN 23 formos. Kaip teisingai užpildyti muitinės deklaraciją, galite paskaityti, paspaudę ant Jums reikiamos formos čia. Muitinės deklaracijos teisingu užpildymu bei jos priklijavimu prie siuntos privalo pasirūpinti siuntėjas.
 • Prie siuntos nepridėti pirkimo / pardavimo dokumentai.
 • Pirkimo dokumentuose nenurodoma siuntimo išlaidų suma.
 • Kilus įtarimui, kad siuntoje yra draudžiamų importuoti į Lietuvą prekių. Draudžiamų siųsti prekių sąrašą galite rasti čia.
 • Kilus įtarimui, kad siuntėjas ir / ar gavėjas, vengdamas sumokėti importo mokesčius (dažniausiai pasitaikantys atvejai), pateikė suklastotus dokumentus su nuslėpta tikrąja prekių verte ir / ar paskirtimi.

Siuntos sulaikymo atveju Lietuvos paštas laišku (remdamasis ant siuntos nurodytais gavėjo duomenimis) išsiunčia informacinį pranešimą (pranešimo pavyzdį galite rasti čia), kuriame prašoma atsiųsti informaciją apie siuntoje esančius daiktus / prekes. Siuntos lieka Pašto skirstymo departamente iki bus pateikti papildomi duomenys ir dokumentai. Tarptautinio greitojo pašto siuntos saugomos 15 dienų, likusios (registruotosios, neregistruotosios) – 30 dienų. Jei per šį laiką Lietuvos pašto deklarantai negauna papildomos informacijos, mokėtini mokesčiai suskaičiuojami pagal muitinės palyginamąsias vertes.

Vadovaujantis pranešimo nurodymais reikia surinkti ir atsiųsti visus su siunta susijusius dokumentus. Jeigu jų neturite, paprašykite siuntėjo. Surinktus dokumentus galima pateikti Lietuvos pašto tinklalapyje www.post.lt arba atsiuntus informaciniame pranešime nurodytu el. paštu arba faksu (8 5) 210 4838.

Dokumentus galima pateikti šiais būdais:

 • Lietuvos pašto internetinėje svetainėje adresu www.post.lt/siuntupaieska. Tai greičiausias ir patogiausias būdas teikti dokumentus. Tereikia siuntų paieškos lange suvesti savo siuntos brūkšninį kodą ir, paspaudus nuorodą į siuntų deklaravimo formą, užpildyti visus privalomus laukus. Tokiu būdu pateikti dokumentai bus apdorojami pirmumo tvarka. Dokumentai, kurie buvo pateikti iki 18.00 val., bus patikrinti (suskaičiuoti mokesčiai arba paprašyta papildomos informacijos) iki kitos dienos 14.30 val. Siuntos gavėjas informuojamas (nurodytu el. paštu) apie siuntos statuso pasikeitimą.
 • Elektroniniu paštu deklaravimas@post.lt, jei tai – paprastasis registruotasis pašto siuntinys, arba deklaravimas@post.lt, jei tai – tarptautinio greitojo pašto siuntinys.
 • Atsiųsti dokumentus fiziniu paštu (laišku) AB Lietuvos pašto Pašto skirstymo departamentui adresu: Servečės g. 1, 02121 Vilnius. Šiuo būdu prašome naudotis tik nesant galimybei pasinaudoti visais aukščiau paminėtais dokumentų pateikimo būdais.

PASTABA. Prašome dokumentus pateikti tik vienu iš galimų būdų.

Pasaulinės pašto sąjungos reikalavimai neįpareigoja pašto operatorių kitoms šalims teikti informaciją apie siuntos buvimo vietą. Lietuvos paštas yra prisijungęs prie daugiašalio PRIME susitarimo, kuris skatina užsienio šalių paštų operatorius Lietuvos pašto siuntų sekimo sistemoje suteikti kokybiškus Jūsų siuntos įvykius. Tačiau šis susitarimas nėra absoliutaus pobūdžio, todėl nereglamentuoja sankcijų skyrimo tuomet, kai siuntų įvykiai dėl tam tikrų aplinkybių nėra perduodami. Lietuvos paštas nuolat rūpinasi, kad sekdami savo siuntos kelią nepatirtumėte nesklandumų.

Iš ES valstybės narės gali būti atsiųsta pašto siunta, pažymėta nustatyto tipo etikete (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto7 288 ir 289 str.).

Ant pašto siuntų pakuočių ir lydimųjų dokumentų tokia etiketė tvirtinama, kai ne Sąjungos prekes Sąjungos muitų teritorijoje iš vienos vietos į kitą gabenamos paštu taikant tranzito procedūrą, t. y. pašto siunta atsiųstos prekės neturėjo Sąjungos prekių statuso, todėl turėjo būti deklaruotos išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti ir apmokestintos nustatytais mokesčiais: internetinė parduotuvė, kurioje buvo pirktos prekės, įsivežė šias prekes iš trečiųjų šalių ir, neįforminusi muitinėje (pvz., Švedijos) išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūros, persiuntė šias prekes į Lietuvą. Ne Sąjungos prekėms suteikiamas Sąjungos prekių statusas, kai šios prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą (Sąjungos muitinės kodekso1 201 str.).

Užsisakant prekes internetu iš trečiųjų šalių, būtina gauti ir sandorį patvirtinantį dokumentą: internetinės parduotuvės užsakymo / prekės numerį, sąskaitą faktūrą ir / ar mokėjimo išrašą iš internetinės atsiskaitymų sistemos „PayPal“ el. bankų sistemų ir pan.

Importuojamų prekių muitinei vertei nustatyti turi būti pateikti prekių įsigijimo ir transportavimo (siuntimo) dokumentai, todėl užsakant prekes internetu būtina, kad internetinės parduotuvės atstovas prie siunčiamos siuntos pridėtų sandorį pagrindžiantį dokumentą (sąskaitą, sąskaitą faktūrą ir pan. (angl. invoice) bei prekių siuntimo išlaidų sumą anglų kalba (shipping expenses) (dažniausiai ši suma būna sąskaitoje). Kol nurodyti muitiniam tikrinimui reikalingi dokumentai negauti, neįmanoma apskaičiuoti mokesčių, todėl pašto siunta negali būti atiduodama gavėjui. „PayPal“ mokėjimo išrašas gali būti pateikiamas muitinei tik tuo atveju, jeigu jame nurodyti reikiami duomenys: pašto siuntos gavėjas, siuntėjas, prekių pavadinimai, vertė, transportavimo (siuntimo) išlaidos bei pateiktas tos operacijos išrašas iš el. bankininkystės sistemų. Jei siunčiatės prekių, kurių paskirtis specifinė, kartu su dokumentais reikia pateikti prekės pavadinimą lietuvių kalba bei trumpai aprašyti jos paskirtį (paprasčiausias būdas – pridėti prekės specifikaciją (aprašymą), kurį dažniausiai be problemų galima rasti internetinėje parduotuvėje arba gamintojo internetiniame puslapyje).
Per AB Lietuvos paštą gautas siuntas klientai atsiima ir importo mokesčius sumoka pašte, iš kurio gavo pranešimą apie gautą siuntą.

Importuojamos prekės laikomos importuojamomis nekomerciniais tikslais, jei:

 • nėra reguliariai siunčiamos;
 • jose atsiunčiamos prekės yra skirtos tik gavėjo arba jo šeimos narių asmeniniam naudojimui ir nei pagal savo pobūdį, nei pagal kiekį neturi jokių komercinio suinteresuotumo požymių;
 • gavėjas siuntėjui už jas nieko nemoka.

Tokiu atveju reikėtų pasirūpinti iš siuntėjo gauti vad. „Proforma Invoice“. Tai – sąskaita muitinei. Pagal ją Jums bus suskaičiuoti mokesčiai. „Proforma Invoice“ sąskaitoje būtina nurodyti, kad prekės yra nekomercinės vertės ir skirtos tik išmuitinti – Goods have no commercial value, just for customs purposes.

Dauguma siuntų, atkeliaujančių iš trečiųjų šalių, muitinės deklaracijų formose CN 22 / CN 23 yra įvardijamos kaip „dovana“. Daugeliu atvejų taip daroma siekiant išvengti mokesčių. Muitinės duomenimis, vos keli procentai visų siuntų iš tiesų yra dovanos. Tad, muitinei pareikalavus, privalu pateikti papildomus dokumentus, net jeigu siunta įvardyta kaip „dovana“. Muitinės pareigūnai gali pareikalauti Jūsų pateikti prekės specifikacijos dokumentų muitinės kodui nustatyti ir suskaičiuoti mokesčius pagal palyginamąsias vertes, o tai dažniausiai yra brangiau nei reali siunčiamo daikto rinkos kaina.
Formą, kad Jūsų prekės neturi jokios komercinės vertės ir muitinei nusprendus sutinkate, kad muitinės pareigūnai skaičiuotų mokesčius pagal palyginamąsias vertes, galite rasti čia.
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 40 straipsnis numato, kad importo PVM neapmokestinamos prekės, atsiunčiamos nedidelės vertės nekomercinio pobūdžio siuntmenose (dokumentų siuntose, pašto siuntose ar pašto siuntiniuose). Siuntmena laikoma nedidelės vertės, jeigu bendra jos vertė neviršija 45 eurų. Siuntmena laikoma nekomercinio pobūdžio, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. siuntmenos gavėjas – fizinis asmuo;
 2. siuntmeną sudarantys daiktai akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti, t. y. nei prekių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos manyti, kad šie daiktai skirti ekonominei veiklai;
 3. siuntmenos gavėjas siuntmeną iš siuntėjo gauna neatlygintinai;
 4. siuntmenoje nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas;
 5. siuntmenoje esančios kavos svoris neviršija 500 gramų (arba kavos ekstrakto ir esencijos – 200 gramų), arbatos svoris neviršija 100 gramų (arba arbatos ekstrakto ir esencijos – 40 gramų).

Dovanos niekaip neapmokestinamos, jeigu jų vertė neviršija 45 Eur ir tarp jų nėra akcizinių prekių (tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir kitų prekių, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio). Jeigu dovanų vertė didesnė nei 45 Eur, bet ne didesnė kaip 150 eurų, mokėti reikės 21 proc. importo PVM. Jeigu dovanų vertė didesnė kaip 150 eurų, bet ne didesnė kaip 700 eurų, mokėti reikės 21 proc. importo PVM ir ne didesnį kaip 2,5 proc. lengvatinį muitą. Prieš priimdami sprendimą dėl fiksuoto lengvatinio 2,5 proc. muito būtinai pasitikrinkite, ar tikrai Jums tai naudinga. Konkretus pavyzdys: dovana – vaizdo kamera už 300 eurų; įprastinis jai taikomas muito tarifas – 4,9 proc., taigi reikėtų mokėti importo PVM ir 2,5 proc. lengvatinį muitą. Kitas pavyzdys: dovana – 500 eurų vertės kompiuteris; už jį mokėti reikėtų tik 21 proc. PVM, kadangi įprastinis muito tarifas kompiuteriams yra 0 proc.

Jei iš Lietuvos pašto gavote informacinį pranešimą, vadinasi, prie siuntos dokumentų nebuvo arba dokumentuose pateikta nevisa informacija. Dėl to prašome, kad klientai, gavę informacinį pranešimą, pasitikrintų, ar visa rašte minima reikalinga informacija yra gavėjo turimuose dokumentuose (jeigu nėra, rekomenduojame susisiekti su pardavėju, kad jis atsiųstų patikslintus dokumentus). Tik įsitikinę, kad visa informacija teisinga, persiųskite dokumentus informaciniame rašte nurodytu el. pašto adresu arba per www.post.lt svetainę, tarptautinių siuntų paieškos lange suvedę savo siuntos brūkšninį kodą ir pasirinkę nuorodą į dokumentų pateikimo formą. Siuntos, atkeliavusios su iškart pridėtais tvarkingais sandorį pagrindžiančiais dokumentais, apdorojamos žymiai greičiau, nes deklarantai gali iškart pradėti dokumentų ruošimą bei pateikti siuntą muitinės pašto postui išmuitinimo procedūrai. Tokias siuntas klientai gauna greičiau, nes neprarandama laiko nuo pranešimo išsiuntimo gavėjui iki informacijos grįžimo atgal.
Rekomenduojame informuoti prekių siuntėją, kad jis, prieš išsiųsdamas siuntą, pasirūpintų tiek saugia pakuote (kad prekės transportuojamos nenukentėtų, kadangi būna daug tarpinių perkrovimų), tiek visų teisingai užpildytų dokumentų pridėjimu prie siuntos. Jei dokumentai dedami į siuntą (dėžutę / voką), o ne į permatomą voką, lipinamą siuntos pakuotės išorėje, rekomenduojame, kad siuntėjas tiesiog ranka anglų kalba užrašytų – Documents inside. Lietuvos paštas, siekdamas išvengti nesusipratimų dėl siuntos turinio trūkumų, pakuotės ar pačios prekės pažeidimų, kuriuos tarpusavyje turėtų aiškintis pirkėjas ir pardavėjas, stengiasi neatidarinėti siuntų. Siuntos atidarymo procedūroje, jei jos neįmanoma išvengti, visada dalyvauja ir muitinės posto pareigūnai, tokia siunta pažymima muitinės spaudu.

Jei gavėjas nesutinka pateikti kainą patvirtinančių dokumentų arba atsisako, kad muitinė apskaičiuotų pagal palyginamąsias vertes, siunta grąžinama siuntėjui.

Dažniausiai ir labiausiai tai priklauso nuo to, ar visą ir išsamią reikiamą informaciją esate pateikę deklarantams. Todėl prieš pateikiant dokumentus deklarantui primygtinai prašome pasitikrinti, ar tikrai siunčiate visus dokumentus ir ar visa prašoma informacija aiški ir suprantama.

Jei siunta atsiimta ir suskaičiuoti mokesčiai sumokėti, reikia kreiptis į Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių ir pateikti oficialų prašymą perskaičiuoti mokesčius, pridedant visų turimų su gauta pašto siunta susijusių dokumentų kopijas. Daugiau informacijos rasite www.lrmuitine.lt svetainėje. Jei siuntos dar neatsiėmėte, bet žinote apskaičiuotų mokesčių sumą, turite parašyti prašymą Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriui ir pateikti oficialų prašymą perskaičiuoti mokesčius. Prašymas, pasirašytas siuntos gavėjo, perduodamas pašto darbuotojui. Siunta kartu su prašymu keliauja į Pašto skirstymo departamentą, kur atliekamas fizinis siuntos turinio tikrinimas, surašomi atitinkami aktai ir medžiaga išsiunčiama į Vilniaus teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyrių.
Rekomenduojame rinktis antrąjį scenarijų, kuris dažniausiai garantuoja greitesnį atsakymą.

Rekomenduojame susisiekti su siuntėju ir pagal išsiuntimo datą atsekti, kurioje siuntoje kokios prekės yra. Jei siunta buvo registruota, siuntos turinį galima sužinoti pagal siuntos brūkšninį kodą (angl. barcode). Siuntėjas pagal brūkšninio kodo numerį turi žinoti, kokia prekė buvo išsiųsta.

Lietuvos paštas ir muitinė vengia be reikalo atidarinėti siuntas. Pirmiausia rekomenduojame rinktis registruotųjų siuntų siuntimą, nes tokios siuntos turi numerius, su kuriais galite sekti jų kelią. Siuntėjas, išsiuntęs Jums prekes, turi nurodyti siuntos numerį, kokios prekės ir kuri sąskaita priklauso šitai siuntai bei pateikti Jums visus dokumentus el. paštu (rekomenduojame „pdf“ formatu). Išmuitinimo procedūra būtų paprastesnė, jei siuntos numeris būtų įtrauktas į prekės įsigijimo dokumentus, o kiekvienai siuntai atskirai būtų išrašomas atskiras pirkimo dokumentas.
Daugiausia nesusipratimų kyla dėl neregistruotųjų siuntų. Jos neturi siuntos numerio, kuris siuntėjo Jums duodamas išsiunčiant Jūsų užsakymą. Jeigu vis dėlto nežinote, kuri siunta sulaikyta Lietuvos pašte, reikėtų pateikti dokumentus, kurie, Jūsų manymu, yra tos siuntos. Deklarantas pagal siuntėją, svorį ir kitus duomenis atrinks reikiamus dokumentus ir pateiks muitinei.

Siuntos sulaikymo atveju trūkstamus dokumentus užsienio muitinės pareigūnams pateikti prašomas siuntos gavėjas. Jei gavėjas nesikreipia į Jus asmeniškai, kad gautų trūkstamus dokumentus, kuriuos galėtų pateikti savo šalies muitinei, Jums pateikti dokumentų niekam nereikia.

Kinijos Liaudies Respublikos muitinei sugriežtinus pašto siuntų patikrą, Kinijos paštas pataria paisyti žemiau išdėstytų reikalavimų:

 1. Į Kiniją siunčiami asmeniniam naudojimui skirti daiktai ir prekės yra apmokestinami muito mokesčiais. Neapmokestinami tik tie asmeniniam naudojimui skirti daiktai, kurių muito mokestis neviršija 50 juanių (5,38405 SDR).
 2. Asmeniniam naudojimui į Kiniją siunčiamų daiktų (vienos siuntos) vertė neturi viršyti 1 000 juanių sumos (tai netaikoma siuntoms iš Honkongo, Makao ir Taivano).
 3. Kai į Kiniją siunčiami asmeniniam naudojimui skirti daiktai (vienos siuntos) viršija 2-ame punkte nurodytą vertę, galimos tokios pasekmės:
  1. jie bus grąžinti atgal;
  2. Kinijos LR muitinei nustačius, kad siunčiami daiktai skirti ne asmeniniam naudojimui, o komerciniams tikslams, jiems bus taikomos komercinių daiktų muitinimo procedūros;
  3. Kinijos LR muitinei nustačius, kad siunčiami daiktai iš tiesų skirti asmeniniam naudojimui, bus reikalaujama pateikti papildomų dokumentų (pirkimo dokumentą, sąskaitą faktūrą, daiktų sąrašą, tarpininkaujančio muitinės deklaranto patvirtinimą, važtaraštį, importo ir eksporto leidimą ir pan.).
 4. Jei į Kiniją siunčiami daiktai skirti komerciniams tikslams, jiems taikomos komercinių daiktų muito procedūros.
 5. Siuntas, kurios turi būti su 3-iame c) punkte minimais dokumentais, muitiniam tikrinimui Kinijos LR muitinė leidžia pateikti tik tiems siuntų vežėjams, kurie yra ir registruotieji deklarantai, arba kitiems registruotiesiems muitinio deklaravimo tarpininkams. Asmenims ar kompanijoms, kurie nėra Kinijos LR muitinės registruoti muitinės procedūroms atlikti, patariama muitinio tikrinimo procedūras patikėti tiems muitinio deklaravimo tarpininkams, kuriuos Kinijos LR muitinė yra registravusi šioms procedūroms atlikti.
 6. Visos į Kiniją siunčiamos EMS siuntos ir siuntiniai turi būti su standartinėmis Pasaulinės pašto sąjungos naudojamomis siuntų formomis (CN 23, CP 71 / CP 72).