Spausdinti

Ar galima pašte atsiimti pašto siuntą, adresuotą kito asmens vardu?

Paštuose pašto siuntos įteikiamos tik gavėjui, pateikusiam savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kitas asmuo (įgaliotinis) atsiimti pašto siuntą pašte gali tik pateikęs patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba 10-ies skaitmenų įgaliojimo identifikavimo kodą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei įgaliojimas sudarytas fizinio asmens informacinių technologijų priemonėmis ir yra įregistruotas Įgaliojimų registre).

Patvirtintais laikomi ir priimami šie įgaliojimai:

Lietuvos Respublikoje sudaryti ir notaro patvirtinti;

Notaro patvirtintiems prilyginti, t. y.:

  • karių įgaliojimai, patvirtinti karinių dalinių, junginių, karo įstaigų ir mokyklų vadų (viršininkų);
  • asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, įgaliojimai, patvirtinti laisvės atėmimo vietų vadovų;
  • asmenų, esančių tolimojo plaukiojimo metu jūrų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, įgaliojimai, patvirtinti tų laivų kapitonų.
  • supaprastinta tvarka patvirtinti:
  • įgaliojimai, patvirtinti organizacijos, kurioje fizinis asmuo dirba ar mokosi, vadovo;
  • įgaliojimai, patvirtinti daugiabučių namų savininkų bendrijos, kurios name gyvena asmuo, pirmininko;
  • įgaliojimai, patvirtinti seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje gyvena asmuo, seniūno;
  • įgaliojimai, patvirtinti esančio tolimajame plaukiojime jūrų laivo kapitono.

Įgaliojimas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Kitas asmuo pašto siuntą (-as) atsiimti pašte gali ir tuo atveju, jei pašto siuntos gavėjas (asmuo, nurodytas ant pašto siuntos) su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu iš anksto bet kuriame pašte yra pateikęs nustatytos formos prašymą*, kuriuo įgalioja jo vardu gauti gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as). Prašymas galioja prašymo vykdymo laikotarpį, kuris nurodytas pašto siuntos gavėjo pateiktame prašyme. Atsiimdamas pašto siuntą asmuo privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

*Prašymo formą galima rasti čia.