Spausdinti

Ar į prekių muitinę vertę, apskaičiuojant iš trečiųjų šalių atsiunčiamų siuntų importo mokesčius, įskaitomos siuntimo išlaidos ir koks įstatymas tai reglamentuoja?

Vadovaujantis nuo 2016 m. gegužės 1 d. taikomomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, 70 straipsnio nuostatomis ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 139 straipsnio nuostatomis, visos išlaidos, susijusios su pašto siunta siunčiamų prekių pristatymu iki jų paskirties vietos (išskyrus Sąjungos muitų teritorijoje taikomus papildomus pašto mokesčius), yra įskaitomos į šių prekių muitinę vertę. Minėtus reglamentus galima rasti interneto svetainėje http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt įrašius reglamento numerį ir metus, kuriais reglamentas buvo priimtas.