Spausdinti

Jei siunčiuosi dovaną, ką turiu pateikti Lietuvos pašto darbuotojams?

Dauguma siuntų, atkeliaujančių iš trečiųjų šalių, muitinės deklaracijų formose CN 22 / CN 23 yra įvardijamos kaip „dovana“. Daugeliu atvejų taip daroma siekiant išvengti mokesčių. Muitinės duomenimis, vos keli procentai visų siuntų iš tiesų yra dovanos. Tad, muitinei pareikalavus, privalu pateikti papildomus dokumentus, net jeigu siunta įvardyta kaip „dovana“. Muitinės pareigūnai gali pareikalauti Jūsų pateikti prekės specifikacijos dokumentų muitinės kodui nustatyti ir suskaičiuoti mokesčius pagal palyginamąsias vertes, o tai dažniausiai yra brangiau nei reali siunčiamo daikto rinkos kaina.
Formą, kad Jūsų prekės neturi jokios komercinės vertės ir muitinei nusprendus sutinkate, kad muitinės pareigūnai skaičiuotų mokesčius pagal palyginamąsias vertes, galite rasti čia.
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 40 straipsnis numato, kad importo PVM neapmokestinamos prekės, atsiunčiamos nedidelės vertės nekomercinio pobūdžio siuntmenose (dokumentų siuntose, pašto siuntose ar pašto siuntiniuose). Siuntmena laikoma nedidelės vertės, jeigu bendra jos vertė neviršija 45 eurų. Siuntmena laikoma nekomercinio pobūdžio, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

  1. siuntmenos gavėjas – fizinis asmuo;
  2. siuntmeną sudarantys daiktai akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti, t. y. nei prekių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos manyti, kad šie daiktai skirti ekonominei veiklai;
  3. siuntmenos gavėjas siuntmeną iš siuntėjo gauna neatlygintinai;
  4. siuntmenoje nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas;
  5. siuntmenoje esančios kavos svoris neviršija 500 gramų (arba kavos ekstrakto ir esencijos – 200 gramų), arbatos svoris neviršija 100 gramų (arba arbatos ekstrakto ir esencijos – 40 gramų).

Dovanos niekaip neapmokestinamos, jeigu jų vertė neviršija 45 Eur ir tarp jų nėra akcizinių prekių (tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir kitų prekių, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio). Jeigu dovanų vertė didesnė nei 45 Eur, bet ne didesnė kaip 150 eurų, mokėti reikės 21 proc. importo PVM. Jeigu dovanų vertė didesnė kaip 150 eurų, bet ne didesnė kaip 700 eurų, mokėti reikės 21 proc. importo PVM ir ne didesnį kaip 2,5 proc. lengvatinį muitą. Prieš priimdami sprendimą dėl fiksuoto lengvatinio 2,5 proc. muito būtinai pasitikrinkite, ar tikrai Jums tai naudinga. Konkretus pavyzdys: dovana – vaizdo kamera už 300 eurų; įprastinis jai taikomas muito tarifas – 4,9 proc., taigi reikėtų mokėti importo PVM ir 2,5 proc. lengvatinį muitą. Kitas pavyzdys: dovana – 500 eurų vertės kompiuteris; už jį mokėti reikėtų tik 21 proc. PVM, kadangi įprastinis muito tarifas kompiuteriams yra 0 proc.