Spausdinti

Ką būtina žinoti, siunčiant siuntas į Kiniją?

Kinijos Liaudies Respublikos muitinei sugriežtinus pašto siuntų patikrą, Kinijos paštas pataria paisyti žemiau išdėstytų reikalavimų:

 1. Į Kiniją siunčiami asmeniniam naudojimui skirti daiktai ir prekės yra apmokestinami muito mokesčiais. Neapmokestinami tik tie asmeniniam naudojimui skirti daiktai, kurių muito mokestis neviršija 50 juanių (5,38405 SDR).
 2. Asmeniniam naudojimui į Kiniją siunčiamų daiktų (vienos siuntos) vertė neturi viršyti 1 000 juanių sumos (tai netaikoma siuntoms iš Honkongo, Makao ir Taivano).
 3. Kai į Kiniją siunčiami asmeniniam naudojimui skirti daiktai (vienos siuntos) viršija 2-ame punkte nurodytą vertę, galimos tokios pasekmės:
  1. jie bus grąžinti atgal;
  2. Kinijos LR muitinei nustačius, kad siunčiami daiktai skirti ne asmeniniam naudojimui, o komerciniams tikslams, jiems bus taikomos komercinių daiktų muitinimo procedūros;
  3. Kinijos LR muitinei nustačius, kad siunčiami daiktai iš tiesų skirti asmeniniam naudojimui, bus reikalaujama pateikti papildomų dokumentų (pirkimo dokumentą, sąskaitą faktūrą, daiktų sąrašą, tarpininkaujančio muitinės deklaranto patvirtinimą, važtaraštį, importo ir eksporto leidimą ir pan.).
 4. Jei į Kiniją siunčiami daiktai skirti komerciniams tikslams, jiems taikomos komercinių daiktų muito procedūros.
 5. Siuntas, kurios turi būti su 3-iame c) punkte minimais dokumentais, muitiniam tikrinimui Kinijos LR muitinė leidžia pateikti tik tiems siuntų vežėjams, kurie yra ir registruotieji deklarantai, arba kitiems registruotiesiems muitinio deklaravimo tarpininkams. Asmenims ar kompanijoms, kurie nėra Kinijos LR muitinės registruoti muitinės procedūroms atlikti, patariama muitinio tikrinimo procedūras patikėti tiems muitinio deklaravimo tarpininkams, kuriuos Kinijos LR muitinė yra registravusi šioms procedūroms atlikti.
 6. Visos į Kiniją siunčiamos EMS siuntos ir siuntiniai turi būti su standartinėmis Pasaulinės pašto sąjungos naudojamomis siuntų formomis (CN 23, CP 71 / CP 72).