Spausdinti

Kaip elgiasi AB Lietuvos paštas, jei kartu su atsiųsta pašto siunta pateiktoje pašto siuntos siuntėjo užpildytoje CN22 / CN23 muitinės deklaracijoje nurodyti ne visi privalomi nurodyti duomenys arba deklaracija užpildyta netinkamai, arba išvis nepateikta?

Jei siuntėjo užpildytoje CN 22 / CN 23 muitinės deklaracijoje nurodyti ne visi privalomi nurodyti duomenys arba deklaracija išvis nepateikta, akcinė bendrovė Lietuvos paštas, dalyvaujant muitinės pareigūnui, gali atidaryti pašto siuntą / atlikti fizinį pašto siuntos turinio patikrinimą ir užpildyti naują CN 23 muitinės deklaraciją.

Tuo atveju, kai CN 22 / CN 23 muitinės deklaracijoje nenurodytos visos pašto siunta atsiųstos prekės ir (ar) nurodyta tik bendra pašto siuntos vertė (pašto siuntos siuntėjas netinkamai užpildė CN 22 / CN 23 muitinės deklaraciją), taikytinos Bendrijos muitinės kodekso 81 straipsnio nuostatos, t. y. visos pašto siunta gabenamos prekės gali būti apmokestinamos importo muitu, apskaičiuotu remiantis prekių, kurioms taikoma didžiausia importo muito norma, tarifiniu klasifikavimu.