Spausdinti

Kokius mokesčius Lietuvoje turi sumokėti internetu užsakytų prekių siuntos gavėjas?

Siuntos, kurios skirtos juridiniams bei fiziniams asmenims ir kuriomis atsiunčiamos jų pačių įsigytos (užsakytos internetu, pagal katalogą, pirktos aukcione) prekės, neapmokestinamos importo muitais, jeigu siuntos vertė neviršija 150 eurų. Importo PVM tokios siuntos neapmokestinamos tuo atveju, jeigu kiekvienos jų muitinė (bendroji) vertė neviršija 22 eurų. Šios lengvatos netaikomos akcizais apmokestinamoms prekėms.
Vadovaujantis Europos Tarybos reglamento Nr. 948/2009, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo, I priedo 1 dalies II skyriaus D skirsnio 1–5 punktais:
Importo muitais apmokestinamoms prekėms, atsiunčiamoms vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, taikoma fiksuoto dydžio 2,5 proc. muito norma, jei jos importuojamos nekomerciniais tikslais ir jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 eurų.
Toks muito apskaičiavimas netaikomas prekėms, kurioms muito tarife nustatyta muito norma „neapmuitinama“.
Nurodyta fiksuoto dydžio norma netaikoma tabakui ir tabako pakaitalams, esantiems siuntose, jei jų kiekis viršija 50 cigarečių arba 25 cigariles, arba 10 cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako, arba proporcingą šių gaminių rinkinį.
Fiksuoto dydžio muito norma netaikoma prekėms, atsiunčiamoms nekomerciniais tikslais vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, kai jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 eurų, jei, prieš joms pritaikant fiksuoto dydžio normą, asmuo prašo jas apmokestinti atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taikomi jas atitinkantys importo muitai, nepažeidžiant nuostatų, leidžiančių įvežti prekes be muito, išdėstytų Europos Tarybos reglamento Nr. 1186/2009 25–27 straipsniuose.