Spausdinti

Siuntos su ličio baterijomis

Pašto siuntos, kuriose yra įrenginių su ličio baterijomis / elementais, yra laikomos pavojingomis siuntomis. Tokios siuntos priimamos siųsti paštu tik tuo atveju, jei atitinka šiuos visus išvardintus saugumo, pakavimo ir žymėjimo reikalavimus:

 1. Ličio baterijos / elementai laikomi įrenginio viduje. Pavienės arba supakuotos kartu su įrenginiu ličio baterijos / elementai siųsti paštu nepriimamos.
 2. Vienoje pašto siuntoje gali būti ne daugiau kaip dvi ličio baterijos arba keturi elementai.
 3. Ličio baterijas / elementus, esančius įrenginio viduje, leidžiama siųsti pašto siuntoje, jeigu jie atitinka šiuos talpos / kiekio reikalavimus:
  • Vieno ličio jonų elemento talpa turi būti mažesnė ar lygi 20 Wh.
  • Vienos ličio jonų baterijos talpa turi būti mažesnė ar lygi 100 Wh.
  • Ličio kiekis viename ličio metalo elemente turi būti mažesnis arba lygus 1 g.
  • Ličio kiekis vienoje ličio metalo baterijoje turi būti mažesnis arba lygus 2 g.
 4. Didžiausias leistinas ličio baterijų / elementų neto svoris vienoje pašto siuntoje yra 5 kg.
 5. Pašto siuntose nepriimami siųsti įrenginiai su pažeistomis, sugedusiomis, perdirbtomis, restauruotomis ar išimtomis iš apyvartos dėl defektų ličio baterijomis / elementais.
 6. Įrenginiai remontui, pvz., kompiuteriai ir mobilieji telefonai, turi būti siunčiami be ličio baterijų / elementų.

Už siuntoje esančių ličio baterijų identifikavimą, pateiktą informaciją pašto darbuotojui ir siuntos atitikimą keliamiems reikalavimams atsako siuntėjas.

Siuntų su ličio baterijomis / elementais pakavimas

 1. Pašto siuntoje esantis įrenginys su ličio baterija / elementu turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio įjungimo. Jei tai yra būtina, įrenginio įjungimo mygtukai turi būti papildomai apsaugoti (apsukti izoliacine juosta ar pan.) nuo atsitiktinio įjungimo, kurį galėtų sąlygoti kontaktas su pakavimo medžiagomis, pačia pakuote ar kitais siuntoje esančiais daiktais.
 2. Pašto siuntoje esantis įrenginys su ličio baterija / elementu turi būti tvirtai supakuotas pašto siuntoje ir nejudėti. Įrenginio judėjimas siuntoje gali sukelti jo pažeidimą, atsitiktinį įjungimą ar teigiamų ir neigiamų elektrodų susijungimą.
 3. Bet koks įrenginys su baterijomis / elementais turi būti transportavimo metu išjungtas.
 4. Pakavimui būtina stipri išorinė pakuotė. 
 5. Pašto siuntą su ličio baterijomis / elementais turi susipakuoti pats siuntėjas.

Siuntų su ličio baterijomis / elementais žymėjimas

 1. Pašto siunta su ličio baterijomis / elementais papildomai neženklinama. Ant siuntos pakuotės negali būti jokių specialių ženklinimų, nurodančių siuntoje esančių daiktų pavojingumą.
 2. Ant pašto siuntos su ličio baterijomis / elementais turi būti nurodyti siuntėjo kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima susisiekti (šalia siuntėjo adreso įrašytas telefonas ir (ar) elektroninis pašto adresas).
 3. Užpildytoje muitinės deklaracijoje CN 22 / CN 23 (tais atvejais, kai ji turi būti pildoma) šalia siuntėjo duomenų turi būti nurodyti siuntėjo kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima susisiekti telefonas arba elektroninis pašto adresas.

Papildomi klausimai apie siuntas, kuriose yra įrenginių su ličio baterijomis / elementais:

Kodėl ličio baterijos / elementai yra pavojingas krovinys?

Ličio baterijos / elementai yra skirtos kaupti ir perduoti didelius energijos kiekius, jos yra sudarytos iš labai degių cheminių medžiagų, kurios baterijoje / elemente laikomos suslėgtos. Esant bet kokiam ličio baterijos / elemento pažeidimui ar įvykus trumpam jungimui per trumpą laiką yra išskiriamas didelis energijos kiekis, todėl baterijos / elementai gali užsidegti ar sprogti, taip sukeldami gaisrą.

Kuo skiriasi ličio elementas nuo ličio baterijos?

Elementas yra vienas elektrocheminis gaminys, turintis vieną teigiamą ir vieną neigiamą elektrodą, kurie generuoja įtampą. Tuo tarpu baterija susideda iš dviejų ar daugiau maitinimo elementų, sujungtų tarpusavyje naudojant nekeičiamas jungtis,  turinti jungtis ir ženklinimą. Daugelis elektros įrenginių naudoja baterijas, nes jų talpa yra gerokai didesnė, nei elemento. Išimtys gali būti elementai, naudojami fotoaparatuose, žibintuvėliuose, ir t.t., kuriuose, pavyzdžiui, naudojamas šis CR123 ličio elementas.

Kas nustato pašto siuntų su ličio baterijomis / elementais gabenimo reikalavimus?

Pašto siuntų su ličio baterijomis / elementais gabenimo reikalavimus nustato Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) ir šios organizacijos išleistos Pavojingų krovinių vežimo taisyklės (DGR). Pavojingų krovinių vežimą oro paštu prižiūri Lietuvos Civilinės Aviacijos (CAA) administracija.

Kur galiu sužinoti ličio baterijų / elementu talpą?

Ličio jonų baterijų ir elementų talpa vatvalandėmis (Wh) dažniausiai būna nurodyta ant ličio baterijos / elemento išorinio korpuso. Pasitaiko atvejų, kai ant ličio jonų baterijų ir elementų išorinio korpuso nėra nurodoma jų talpa vatvalandėmis (Wh), vietoje to yra nurodoma jų sukuriama įtampa vatais (V) ir srovės stipris miliamperais per valandą (mAh). Žinant baterijos / elemento įtampą (V) ir srovės stiprį (mAh), pagal šią formulę galima apskaičiuoti baterijos / elemento talpą vatvalandėmis (Wh): Wh = mAh x V / 1000. Pavyzdyje (kairėje) nurodytos ličio baterijos (jos stipris 1100 mAh, įtampa 3,7 V) baterijos talpa vatvalandėmis (Wh) bus lygi: Wh = 1100 x 3,7 /1000; Wh = 4,07, t.y. įrenginį su šia baterija, jei jis atitinka visus kitus keliamus reikalavimus, galima siųsti oro paštu. Jei ličio baterija / elementas yra integruota į įrenginį, kurį maitina ir jos nėra galimybės išimti, jos talpa (Wh) turi būti nurodyta įrenginio naudojimosi instrukcijoje.

Kaip išsiųsti siuntą, kurioje esančios ličio baterijos / elementai neatitinka pašto keliamų reikalavimų (baterijos / elementai nėra įdėti į įrenginį, įrenginys turi atsarginę arba išorinę bateriją / elementą, ličio baterijų / elementų talpa / kiekis neatitinka reikalavimų, ir pan.) ?

Ličio baterijos / elementai, kurie neatitinka nors vieno pašto siuntoms keliamo reikalavimo, negali būti siunčiami paštu. Norint išsiųsti ličio baterijas / elementus, neatitinkančius pašto siuntoms keliamų reikalavimų reikia kreiptis į kurjerines kompanijas ar krovinius vežančias įmones. Ličio baterijoms / elementams, kurios transportuojamos kaip krovinys yra taikomi mažesni apribojimai, nei siunčiant kaip pašto siuntą.

Ką daryti, jei paštu siunčiamos ličio baterijos / elementai atitinka visus siuntoms paštu keliamus reikalavimus, bet jų kiekis vienoje siuntoje yra per didelis. Pavyzdžiui norima išsiųsti 4 mobiliuosius telefonus, su ličio baterijomis, vienoje siuntoje.

Jei ličio baterijos / elementai atitinka visus kitus pašto siuntoms keliamus reikalavimus, galima išsiųsti dvi ar daugiau atskiras siuntas, išskaidant ličio baterijų / elementų kiekį per kelias siuntas atsižvelgiant į reikalavimus (ne daugiau kaip 2 ličio baterijos ar 4 ličio elementai vienoje siuntoje).

Ar galima vienoje pašto siuntoje siųsti įrenginius su ličio baterijomis ir ličio elementais.

Vienoje pašto siuntoje negali būti siunčiami prietaisai su ličio baterijomis ir prietaisai su ličio elementais. Turi būti tik prietaisai su elementais arba tik prietaisai su baterijomis. Ličio baterija yra sudaryta mažiausiai iš dviejų ličio elementų, todėl vienoje siuntoje siunčiant prietaisus su baterijomis ir su elementais, gali būti viršytas didžiausiais leistinas ličio baterijų / elementų kiekis vienoje siuntoje.

Kodėl būtina nurodyti siuntėjo kontaktinius duomenis (telefoną ir (ar) elektroninį pašto adresą) ant išorinės siuntos pakuotės.

Ličio baterijos / elementai yra pavojingas krovinys, todėl tokioms pašto siuntoms, dėl jų keliamo pavojaus yra taikomi papildomi reikalavimai. Jei siuntos su ličio baterijomis / elementais neatitiks visų joms keliamų reikalavimų, jų siuntimas bus sustabdytas. Norint laiku apie tai informuoti klientą ir / ar paprašyti jo pateikti papildomos informacijos apie pašto siuntoje esančias ličio baterijas / elementus yra prašoma pateikti siuntėjo kontaktinius duomenis.