Spausdinti

Taisyklingas adresavimas

Pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje, adresavimas

Gavėjo asmenvardis ir adresas rašomi dešinės voko / siuntos pusės apačioje, siuntėjo – kairės pusės viršuje.

Gavėjo vardas (vardo raidė) ir pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi naudininko linksniu, pavyzdžiui, Vardenei / V. Pavardenei arba Akcinei bendrovei Lietuvos paštui. Siuntėjo vardas (vardo raidė), pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi vardininko linksniu, pavyzdžiui, Vardenis / V. Pavardenis arba Vilniaus „Žemynos“ gimnazija.

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą asmeniui įstaigos adresu, įstaigos pavadinimas rašomas po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės vardininko linksniu, pavyzdys:

 

Vardžiui / V. Pavardžiui

Susisiekimo ministerija

 

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą konkrečiam įstaigos darbuotojui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, o tada darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė – naudininko linksniu, pavyzdys:

 

Susisiekimo ministerijos 

Ekonominės analizės skyriaus vedėjui

Vardeniui Pavardeniui

 

Pašto siuntų adresavimo pavyzdžiai

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašomas gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas su gimininio žodžio santrumpa g. (a., pr. ir kt.), namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis), pašto kodas ir miesto pavadinimas, pavyzdys:

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, bet ten yra paštas, kurio pavadinimas sutampa su vietovės pavadinimu, po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo nurodoma gatvė, namo ir buto numeriai, vietovė, pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas, pavyzdys:

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į vietovę, kurioje nėra pašto, gavėjo adresui priskirto pašto pavadinimas rašomas po gyvenamosios vietovės pavadinimo, prieš pašto kodą ir savivaldybės pavadinimą, pavyzdys:

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo vardo ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašoma: paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės (P. d.) numeris, pašto pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) pavadinimas, pavyzdys:

 

NAUJOVĖ! Pašto siuntų adresavimas, nurodant gavėjo mobiliojo telefono numerį ir / arba el. paštą

Nuo šiol apie gautą registruotąją siuntą Lietuvos pašto klientai gali būti informuojami ir elektroninėmis priemonės – SMS žinutėmis arba el. paštu. Laiškininkui pasirašytinai neįteikus registruotosios siuntos gavėjui (neradus jo ant siuntos nurodytu adresu) vietoj popierinio pranešimo, kuris paliekamas gaunamųjų laiškų dėžutėje, pašto siuntos gavėjas gali būti informuojamas elektroniniu būdu.

Norint, kad apie neįteiktą ir pašte saugomą siuntą jos gavėjas būtų informuotas SMS žinute ar el. paštu, būtina adresuojant siuntą nurodyti papildomus gavėjo kontaktinius duomenis.

Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys, t. y. mobiliojo telefono numeris (pavyzdžiui, 86XXXXXXX) ir (ar) el. paštas (pavyzdžiui, V.PAVARDENIS@POST.LT), turi būti rašomi ant registruotosios pašto siuntos voko ar pakuotės žemiau įprastų gavėjo rekvizitų – asmenvardžio ir gavėjo adreso, kur siunta turi būti pristatyta.

Papildomi gavėjo kontaktiniai duomenys bus naudojami tik siuntos pristatymui – reklaminiai ir kiti komerciniai pasiūlymai nebus siunčiami. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus asmens sutikimą. 

Pašto siuntų, siunčiamų į užsienį, adresavimas

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į užsienį, gavėjo asmenvardis ir adresas rašomi dešinės voko / siuntos pusės apačioje, siuntėjo – kairės pusės viršuje.

Po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašomas adresas, kur bus pristatoma pašto siunta. Atkreiptinas dėmesys, kad gavėjo šalies pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis anglų arba prancūzų kalba, pavyzdys:

Adresuojant pašto siuntą Iki pareikalavimo, nurodoma: gavėjo vardas, pavardė, paštas, kuriame bus įteikta pašto siunta. Žodžiai Poste restante (t. y. Iki pareikalavimo) turi būti rašomi paryškinti, pavyzdys: 

Siekiant išvengti adresavimo klaidų, visada paprašykite pašto siuntos gavėjo, kad jis tiksliai nurodytų savo adresą.