Spausdinti

Filatelijos istorija

Pirmieji lietuviški pašto ženklai buvo atspausdinti 1918 m. gruodžio 27 d. Martyno Kuktos spaustuvėje Vilniuje. Pašto ženklai buvo primityvūs, spausdinti laikraštiniame popieriuje. Lenkams okupavus Vilniaus kraštą ten buvo naudojami „Vidurio Lietuvos“ (Litwa Srodkowa) pašto ženklai, o kraštą prijungus prie Lenkijos – Lenkijos pašto ženklai.

Tarpukario laikotarpiu ženklų projektus kūrė žymūs Lietuvos menininkai: Adomas Varnas, Antanas Žmuidzinavičius, Jonas Buračas, Adomas Galdikas, Petras Rimša ir kt.

Po II pasaulinio karo Lietuvoje kaip sąjunginėje respublikoje naudoti TSRS leisti pašto ženklai.

Atkūrus Nepriklausomybę vėl imti leisti mūsų šalies istoriją menantys pašto ženklai. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos paštas į apyvartą išleido pirmuosius po nepriklausomybės paskelbimo sukurtus pašto ženklus, ženklintus vokus ir atvirukus, aerogramas.

Pirmoji pašto ženklų serija buvo išleista 1990 m. spalio 7 d. pavadinimu „Angelas“. Šių pašto ženklų temoje buvo pateikti visi svarbiausi lietuviškumo simboliai – šalį saugantis angelas, laikantis šviesos ir energijos šaltinį, bei koplytstulpis.

Lietuvos pašto mokos ženklų siužetai yra susiję su šalies gyvenimu, jos istorija, kultūra, gamta, sportininkų pasiekimais ir kitais svarbiais įvykiais, susijusiais su Lietuvą. Per metus išleidžiama 25–30 ženklų, kurių bendra nominalų suma – 15–18 Eur.

Nuo 1993-ųjų Lietuvos paštas leidžia pašto ženklų seriją „Europa“. Pirmojoje serijoje „Europa“ buvo pavaizduotas žymaus lietuvių dailininko Antano Gudaičio darbas „Senas meistras“. Kiekvienais metais apyvartoje pasirodo ir tęstinės serijos: „Lietuvai 1000 metų“, „Žymūs žmonės“, „Miestų herbai“, „Iš muziejų fondų“, „Lietuvos raudonoji knyga“ ir kt.

Bendros pašto ženklų serijos leistos ir su kitomis Baltijos šalimis: „Mare Balticum“ (1992), „Via Baltica“ (1995), „Senieji Baltijos laivai“ (1997), „Baltijos kelio dešimtmetis“ (1999), „Baltijos pajūrio gamta“ (2001).

2004 m. gegužės 1 d. stojimo į Europos Sąjungą proga buvo išleista bendra pašto ženklų laida su naujosiomis ES narėmis.