Spausdinti

Pinigų perlaidos - kaip išsiųsti?

Kaip išsiųsti vietinę pinigų perlaidą?

 1. Kreipkitės į bet kurį „PayPost“ skyrių ar didesnį paštą (turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Tapatybei nustatyti turi būti pateiktas dokumento originalas.
 2. Darbuotojui nurodykite siunčiamą pinigų sumą ir tikslius gavėjo duomenis.
 3. Jei siunčiate pinigų perlaidą iki pareikalavimo, gautą perlaidos numerį (jis nurodytas kasos kvite) praneškite gavėjui.

Kaip tarptautinę pinigų perlaidą išsiųsti iš Lietuvos?

 1. Kreipkitės į bet kurį „PayPost“ skyrių ar didesnį paštą (turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Tapatybei nustatyti turi būti pateiktas dokumento originalas.
 2. Užpildykite ir pasirašykite pinigų siuntimo blanką, pateikite jį darbuotojui.

 

Kaip „išsiųsti Western Union“ pinigų perlaidą?

 1. Kreipkitės į bet kurį „PayPost“ skyrių ar didesnį paštą (turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Tapatybei nustatyti turi būti pateiktas dokumento originalas.
 2. Darbuotojui žodžiu pasakykite arba laisva forma popieriaus lapelyje užrašykite:
  • perlaidos gavimo miestą / vietovę ir šalį;
  • valstiją (tuo atveju, jei pinigai siunčiami į JAV);
  • siunčiamos perlaidos sumą eurais bei kokia valiuta išmokėti perlaidą gavėjui gavimo šalyje;
  • gavėjo vardą (jei reikia, tėvavardį) ir pavardę;
  • tikslų savo adresą ir telefono numerį;
  • kontrolinį klausimą–atsakymą (tuo atveju, jei pinigai siunčiami į Afrikos valstybę ar Kanadą).
 3. Savo duomenis ir gautą 10 (dešimties) skaitmenų perlaidos kontrolinį numerį (MTCN) (jį rasite perlaidos išsiuntimo blanke) praneškite gavėjui.

Informacija atnaujinta: 2015-06-09