Spausdinti

Pinigų perlaidos - kaip atsiimti?

 

Kaip atsiimti vietinę pinigų perlaidą iki pareikalavimo?

  1. Kreipkitės į bet kurį „PayPost“ skyrių ar didesnį paštą (turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Tapatybei nustatyti turi būti pateiktas dokumento originalas.
  2. Darbuotojui pasakykite perlaidos numerį, laukiamą pinigų sumą.

Kaip atsiimti tarptautinę pinigų perlaidą Lietuvoje?

  1. Kreipkitės į bet kurį „PayPost“ skyrių ar didesnį paštą (turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Tapatybei nustatyti turi būti pateiktas dokumento originalas.
  2. Darbuotojui pateikite pranešimą apie Jūsų vardu gautą tarptautinę pinigų perlaidą arba pasakykite pinigų perlaidos numerį, laukiamą pinigų sumą, siuntėjo vardą, pavardę bei šalį.

Pastaba. AB Lietuvos paštas išmoka gavėjams Contact, RIA, Paydek tarptautines pinigų perlaidas ir tarptautines pinigų perlaidas, gautas per Eurogiro ir STEFI sistemas.

Kaip atsiimti „Western Union“ pinigų perlaidą Lietuvoje?

  1. Kreipkitės į bet kurį „PayPost“ skyrių ar didesnį paštą (turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). Tapatybei nustatyti turi būti pateiktas dokumento originalas.
  2. Darbuotojui pasakykite arba laisva forma lapelyje užrašykite 10 (dešimties) skaitmenų perlaidos kontrolinį numerį (MTCN), laukiamą perlaidos (pinigų) sumą eurais, siuntėjo vardą ir pavardę, išsiuntimo šalį.

Informacija atnaujinta: 2015-06-09