Spausdinti

Papildomos paslaugos

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TARIFAI PRIVATIEMS KLIENTAMS

Nr.

Pavadinimas

Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur

Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur

 
 

Be PVM

Su PVM

Be PVM

Su PVM

 

1.

Tarptautinės siuntos paieška užsienyje (paslaugą gali užsisakyti tik siuntėjas) 1

8,26

9,99

x

x

 

1 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms.

 

2.

Dokumentas patvirtinantis siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1

5,78

6,99

x

x

 

2 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo vidaus ir tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms ir siuntoms siųstoms su įteikimo pranešimu.

 

3.

Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą paštą (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas) 1, 2

1,64

1,98

16,52

19,99

 

4.

Gaunamąsias pašto siuntas atsiimti pašte (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas)

x

x

3,59

4,34

 

5.

Įgaliojimas atsiimti pašto siuntą (-as) (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas)1

0,72

0,87

3,59

4,34

 

6.

Siuntos paruošimas išsiųsti

0,72

0,87

x

x

 

6 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota.

 

7.

Pašto dėžutės išnuomojimas

x

x

3,59

4,34

 

8. Išperkamojo mokesčio siuntimas ir išmokėjimas1 : 1,5 1,5 x x  

 

8 punkto pastaba. Išperkamojo mokesčio perlaida siunčiama į gavėjo sąskaitą banke.

 

9.

Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas

Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą  

 

10.

Pašto siuntinio ir vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas

Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui – pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus;Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui – tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą.Vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas siuntėjui - pagal vidaus greitojo pašto siuntos tarifus.

 

11.

Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei

8,69

8,69

x

x

 

11 punkto pastaba. Tarifas taikomas tarptautinėms gaunamosioms pašto siuntoms, kurios apmokestinamos muitu ir (ar) bet kuriuo kitu panašiu mokesčiu, išskyrus: (1) pašto  siuntas, kurios pateikiamos / deklaruojamos muitinei paties gavėjo ar muitinės tarpininko, (2)pašto siuntas, kurios pateikiamos muitinei su Lietuvos pašto darbuotojo užpildytu bendruoju administraciniu dokumentu, vertės deklaracija.

 

12.

Deklaruojamų tarptautinių pašto siuntų tarifai:

 

12.1.

Bendrojo administracinio dokumento parengimas

 

12.1.1.

pirmojo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas

11,89

11,89

x

x

 

12.1.2.

kiekvieno papildomo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas

5,95

5,95

x

x

 

12.2.

Muitinės vertės deklaracijos parengimas

 

12.2.1.

pirmojo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas

2,98

2,98

x

x

 

12.2.2.

kiekvieno papildomo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas

1,49

1,49

x

x

 

13.

Už sąskaitos faktūros išrašymą prie pašto langelio

1,23

1,49

x

x

 

13 punkto pastaba. PVM sąskaitos faktūros mokestis taikomas tik išsirašant PVM sąskaitą faktūrą pašte.

 
 

 

 

 

 

 

 

1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams.

 

2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo  adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje,  be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą.