Spausdinti

Tarptautinio greitojo pašto tarifai

Tarptautinio greitojo pašto korespondencijos ir siuntinių tarifus rasite čia.

Greitojo pašto korespondencijos, greitojo pašto siuntinio įvertinimas ***

Eil. Nr. Siuntos įvertinimas Įvertinimo tarifas**
be PVM su 21% PVM
eurais
1 2 3 4
2.1. iki 290 Eur  3,48 4,21
2.2. daugiau kaip 290 Eur  3,48 Eur ir  1,2 % įvertinimo sumos, viršijančios  290 Eur ir 21% PVM

PASTABA 1. Siuntos nepriimamos į šalis, kurių nėra nurodyta šio priedo 2-osios skilties šalių ir valdų sąraše.

PASTABA 2.  Jei pašto siuntos vertė viršija Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytą ribą – 1000 Eur (Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 238 str.), siunčiant tokią siuntą muitinei privaloma pateikti eksporto muitinės deklaraciją. Šiai procedūrai atlikti pašto siuntos siuntėjas gali naudotis tarpininkų arba  AB Lietuvos pašto paslaugomis, apie tai informuodamas iš jo siuntą priimantį pašto darbuotoją  ir sumokėdamas papildomą mokestį.PASTABA 1. Siuntos nepriimamos į šalis, kurių nėra nurodyta šio priedo 2-osios skilties šalių ir valdų sąraše.