Spausdinti

Papildomos paslaugos

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TARIFAI VERSLO KLIENTAMS

 

Nr.

Pavadinimas

Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur

Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur

 
 

Be PVM

Su PVM

Be PVM

Su PVM

 

1.

Tarptautinės siuntos paieška užsienyje (paslaugą gali užsisakyti tik siuntėjas) 1

8,26

9,99

x

X

 

1 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms.

 

2.

Dokumentas patvirtinantis siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1

5,78

6,99

x

x

 

2 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo vidaus ir tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms ir siuntoms siųstoms su įteikimo pranešimu.

 

3.

Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą paštą (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas) 1, 2

1,64

1,98

16,52

19,99

 

4.

Gaunamąsias pašto siuntas atsiimti pašte (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas)

x

x

3,59

4,34

 

5.

Įgaliojimas atsiimti pašto siuntą (-as) (paslaugą gali užsisakyti tik gavėjas)1

0,72

0,87

3,59

4,34

 

6.

Siuntos paruošimas išsiųsti

0,72

0,87

x

x

 

6 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota.

 

7.

Pašto dėžutės išnuomojimas

x

x

3,59

4,34

 
8. Išperkamojo mokesčio siuntimas ir išmokėjimas1 : 1,5 1,5 x x  

 

8 punkto pastaba. Išperkamojo mokesčio perlaida siunčiama į gavėjo sąskaitą banke.

 

9.

Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas

Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą  

 

10.

Pašto siuntinio ir vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas

Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui – pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus;Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui – tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą.Vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas siuntėjui - pagal vidaus greitojo pašto siuntos tarifus.

 

11.

Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei

8,69

8,69

x

x

 

11 punkto pastaba. Tarifas taikomas tarptautinėms gaunamosioms pašto siuntoms, kurios apmokestinamos muitu ir (ar) bet kuriuo kitu panašiu mokesčiu, išskyrus: (1) pašto  siuntas, kurios pateikiamos / deklaruojamos muitinei paties gavėjo ar muitinės tarpininko, (2)pašto siuntas, kurios pateikiamos muitinei su Lietuvos pašto darbuotojo užpildytu bendruoju administraciniu dokumentu, vertės deklaracija.

 

12.

Deklaruojamų tarptautinių pašto siuntų tarifai:

 

12.1.

Bendrojo administracinio dokumento parengimas

 

12.1.1.

pirmojo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas

11,89

11,89

x

x

 

12.1.2.

kiekvieno papildomo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas

5,95

5,95

x

x

 

12.2.

Muitinės vertės deklaracijos parengimas

 

12.2.1.

pirmojo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas

2,98

2,98

x

x

 

12.2.2.

kiekvieno papildomo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas

1,49

1,49

x

x

 

13.

Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento esančio siuntų pristatymo maršrutuose nustatytu laiku, kai sutartis dėl siuntų paėmimo su juo sudaryta ne trumpiau kaip vienam kalendoriniam  mėnesiui:

 

13 pastaba. Tarifai su klientais derinami individualiai, atsižvelgiant į siuntų paėmimo laiką ir vietą, pateikiamą siuntų kiekį bei klientų poreikiui parenkamą transporto priemonę, priklausomai nuo efektyvaus krovinio tūrio.

 

13.1.

Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas kartus per savaitę (siuntos paimamos antradienį ir ketvirtadienį)

7,00

8,47

X

x

 

13.2.

Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas kiekvieną darbo dieną

17,00

20,57

x

X

 

13.2 punkto pastaba. Darbo dienomis laikomos klientą aptarnaujančio padalinio nustatytos darbo dienos

 

14.

Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento, esančio siuntų pristatymo maršrutuose, kai siuntos telpa į maršrutą aptarnaujantį automobilį

20

24,2

x

x

 

14 punkto pastaba. Mokestis taikomas už vieną paėmimą (kartą)

 

15.

Vidaus greitojo  pašto išperkamojo mokesčio priėmimas (COD) grynais pristatant gavėjo adresu arba į paštą

1,24

1,50

x

x

 

16.

Įteikimo pranešimo pristatymas apie vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos, vidaus pašto siuntinio

0,82

0,99

x

x

 

17.

Vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos su nuoroda „Įteikti asmeniškai“

0,82

0,99

x

x

 

18.

Vidaus greitojo pašto specialiųjų paslaugų Lietuvoje siuntų  su nurodytu pristatymo gavėjui laiku priėmimas

23,17

28,04

x

x

 

18 punkto pastaba. Paslauga teikiama tik Vilniaus miesto teritorijoje nuo 12.00 iki 14.00 val.

 

19.

Vidaus greitojo pašto siuntos su nurodytu pristatymo gavėjui laiku priėmimas:

 

19.1.

iki 10.00 val.

14,48

17,52

x

x

 

19.2.

po 18.00 val.

7,24

8,76

x

x

 

20.

Vidaus greitojo  pašto ir vidaus greitojo pašto specialiųjų paslaugų Lietuvoje siuntos su lydraščiais priėmimas

2,03

2,45

x

x

 

20 punkto pastaba. Siunta su lydraščiais – siunta, kuri siunčiama kartu su prie jos pritvirtintu voku su lydraščiais (PVM sąskaitomis faktūromis, važtaraščiais ir pan.), kurie, gavėjui pasirašius, grąžinami siuntėjui

 

21.

Įvairių su teikiamomis paslaugomis susijusių blankų užpildymas (kiekvienai pašto siuntai įskaičiavus blanko kainą):

 

21.1.

vidaus pašto siuntai

0,14

0,17

x

x

 

21.2.

tarptautinei pašto siuntai

0,29

0,35

x

x

 

22.

Siuntos paruošimas išsiųsti:

 

22 punkto pastaba. Voko, dėžutės ar kitos pakuotės kaina neįskaičiuota

 

22.1.

lipduko su adresu užklijavimas

0,01

0,01

x

x

 

22.2.

lipduko su adresu, su BK išspausdinimas (ne mažiau kaip 500 lipdukų)

0,02

0,02

x

x

 

22.3.

įdėjimas į voką (už kiekvieną lapą ar daiktą)

0,06

0,07

x

x

 

22.4.

adreso užrašymas(už kiekvieną pašto siuntą)

0,14

0,17

x

x

 

22.5.

įpakavimas (įdėjimas) i dėžutę, į popierių, į plastikinį maišelį ar kt.

0,58

0,70

x

x

 

22.6.

pašto siuntos pagal pateiktą paskirstą paruošimas išsiųsti (daiktų atrinkimas, sudėjimas, supakavimas, gavėjo adreso užklijavimas / užrašymas)

1,45

1,75

x

x

 

23.

Grąžinamų vidaus pašto siuntų išpakavimas (už kiekvieną pašto siuntą):

 

23.1.

korespondencijos siuntos atidarymas, sąskaitos išėmimas

0,12

0,15

x

x

 

23.2.

pašto siuntos išpakavimas ir prekių skirstymas

1,45

1,75

x

x

 

24.

Siuntų, nesudėtų ant padėklo, iškrovimas (pakrovimas) iš (į) konteinerį (už 1 kg):

 

24 punkto pastaba. Siunta - tai prekės, produkcija ir pašto siuntos bei kiti daiktai.

 

24.1.

užsakovui, kuris yra sudaręs sutartį dėl siuntų, nesudėtų ant padėklo, iškrovimo (pakrovimo) iš (į) konteinerį paslaugos

sutartinis tarifas

 

24.2.

kitiems užsakovams

0,06

0,07

x

x

 

25.

Padėklo, konteinerio iškrovimas (pakrovimas) (už padėklą, konteinerį)

2,45

2,96

x

x

 

26.

Padėklo saugojimas už kiekvieną parą

1,23

1,49

x

x

 

27.

Padėklo įpakavimas ir perpakavimas

8,69

10,51

x

x

 

1 pataba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams.

2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje, be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą.