Spausdinti

Kainoraščiai nuo 2018 m. liepos 1 d.

Pašto  siuntų pateikimo į akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdomą pašto tinklą tarifai

1.  Pašto  paslaugų  Lietuvoje  tarifai 

1 lentelė. Mažoji korespondencijos siunta

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
Iki 20 gramų 0,60 0,73 0,78 0,94
Sunkesnė kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,63 0,76 0,81 0,98
Sunkesnė kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,65 0,79 0,86 1,04
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,78 0,94 1,01 1,22

2 lentelė. Didžioji korespondencijos siunta

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
Iki 100 gramų 0,68 0,82 0,78 0,94
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,94 1,14 1,09 1,32
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 1,16 1,40 1,33 1,61
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,56 1,89 1,80 2,18

3 lentelė. Pašto siuntinys (kartu su registravimo paslauga)

Paslauga Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
be PVM su 21% PVM
Už kiekvieną siuntinį; ir 3,6 4,36
Papildomai už kiekvieną visą ar ne visą kilogramą 0,7 0,85
Pašto siuntinio įvertinimas 1,99 2,41
PASTABA: Pašto siuntiniui su žyma „Encombrant“ („Didelių matmenų“) papildomai taikomi 50 procentų dydžio pašto siuntinio Lietuvoje tarifai.

4 lentelė. Mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos registravimas ir (ar) įvertinimas

Paslauga  Vienos siuntos tarifas, eurais
be PVM su 21% PVM
Mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos registravimas 0,69 0,83
Mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas 1,99 2,41

5 lentelė. Mažosios korespondencijos siuntos registravimo ir (ar) įvertinimo paslaugos nuolaidos

Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas
Jei tenkinama 1 speciali sąlyga 0,05 0,05 0,06 0,06
PASTABOS:                
1 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 1.000 mažųjų registruotų ir (ar) įvertintų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.    

6 lentelė. Didžiosios korespondencijos siuntos registravimo ir (ar) įvertinimo paslaugos nuolaidos

Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas Mažosios korespondencijos siuntos registravimas ir įvertinimas
Jei tenkinama 2 speciali sąlyga 0,05 0,05 0,06 0,06
PASTABOS:                
2 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 250 didžiųjų registruotų ir (ar) įvertintų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir duomenis apie siunčiamas siuntas pateikia per akcinės bendrovės Lietuvos pašto elektroninę savitarnos svetainę arba su elektroniniu sąrašu K 6E, arba kita akcinei bendrovei Lietuvos paštui priimtina elektronine priemone.
2. Mažosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, tarifai (tarifai taikomi į pašto tinklą pateikiant daugiau kaip 1000 vnt. mažųjų korespondencijos siuntų, pristatomų Lietuvoje) 

7 lentelė. Mažoji korespondencijos siunta, į pašto tinklą pateikiant nuo 1.001 iki 40.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 20 gramų 0,28 0,38 0,54 0,34 0,46 0,65 0,46 0,63 0,72 0,56 0,76 0,87
Daugiau kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,31 0,39 0,57 0,38 0,47 0,69 0,48 0,64 0,76 0,58 0,77 0,92
Daugiau kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,32 0,42 0,63 0,39 0,51 0,76 0,51 0,68 0,83 0,62 0,82 1,00
Daugiau kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,43 0,53 0,75 0,52 0,64 0,91 0,65 0,82 0,98 0,79 0,99 1,19

8 lentelė. Mažoji korespondencijos siunta, į pašto tinklą pateikiant nuo 40.001 siuntų per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM  be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 20 gramų 0,22 0,32 0,47 0,27 0,39 0,57 0,34 0,49 0,69 0,41 0,59 0,83
Daugiau kaip 20 gramų, iki 50 gramų 0,25 0,33 0,50 0,30 0,40 0,61 0,36 0,51 0,73 0,44 0,62 0,88
Daugiau kaip 50 gramų, iki 100 gramų 0,27 0,36 0,55 0,33 0,44 0,67 0,39 0,55 0,82 0,47 0,67 0,99
Daugiau kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,37 0,46 0,72 0,45 0,56 0,87 0,52 0,69 0,97 0,63 0,83 1,17

9 lentelė. Mažosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, nuolaidos

Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 1 zona 2 zona
Jei tenkinama 5 speciali sąlyga 0,02 0,02 0,02 0,02
Jei tenkinama 6a speciali sąlyga 0,04 0,12 0,05 0,15
Jei tenkinama 6b speciali sąlyga 0,09 0,17 0,11 0,21
Jei tenkinama 6c speciali sąlyga 0,11 0,19 0,13 0,23
PASTABOS:
3 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia kaip 1.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir mažąsias korespondencijos siuntas suskirsto abėcėlės tvarka pagal miesto (1 ir 2 zonos), kuriame yra siuntos gavėjo adresas, pavadinimą arba visos vienu kartu pateikiamos mažosios korespondencijos siuntos pristatytinos viename mieste (1 ir 2 zonos) (žr. 1 priedą).
4a speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau kaip 5.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos) yra nuo 10 iki 19 siuntų. Prieš pateikdamas mažąsias korespondencijos siuntas, pašto paslaugos teikėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu. Ši nuolaida taikoma pašto paslaugos teikėjui kreipiantis dėl jos į AB Lietuvos paštą ir sudarius atskirą sutartį/ susitarimą dėl šią sąlygą atitinkančių pašto siuntų siuntimo konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos). 
4b speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau kaip 5.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos) yra nuo 20 iki 34 siuntų. Prieš pateikdamas mažąsias korespondencijos siuntas, pašto paslaugos teikėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu.Ši nuolaida taikoma pašto paslaugos teikėjui kreipiantis dėl jos į AB Lietuvos paštą ir sudarius atskirą sutartį/ susitarimą dėl šią sąlygą atitinkančių pašto siuntų siuntimo konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos). 
4c speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 10.000 mažųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir pateikimo metu vienu kartu pateikia siųsti daugiau kaip 5.000 mažųjų korespondencijos siuntų, kurių vidutinis skaičius į vieną namą konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos) yra daugiau kaip 35 siuntos. Prieš pateikdamas mažąsias korespondencijos siuntas, pašto paslaugos teikėjas privalo pateikti visų siuntų gavėjų adresus AB Lietuvos pašto nurodytu elektroniniu formatu.Ši nuolaida taikoma pašto paslaugos teikėjui kreipiantis dėl jos į AB Lietuvos paštą ir sudarius atskirą sutartį/ susitarimą dėl šią sąlygą atitinkančių pašto siuntų siuntimo konkrečiame mieste (1 ir 2 zonos). 
3. Didžiosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, tarifai (tarifai taikomi į pašto tinklą pateikiant daugiau kaip 250 vnt. didžiųjų korespondencijos siuntų, pristatomų Lietuvoje) 

10 lentelė. Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 251 iki 1.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 100 gramų 0,52 0,57 0,68 0,63 0,69 0,82 0,62 0,67 0,78 0,75 0,81 0,94
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,78 0,83 0,94 0,94 1,00 1,14 0,93 0,98 1,09 1,13 1,19 1,32
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 1,00 1,05 1,16 1,21 1,27 1,40 1,17 1,22 1,33 1,42 1,48 1,61
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,40 1,45 1,56 1,69 1,75 1,89 1,64 1,69 1,80 1,98 2,04 2,18

11 lentelė. Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 1.001 iki 10.000 siuntų per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 100 gramų 0,44 0,49 0,68 0,53 0,59 0,82 0,53 0,58 0,78 0,64 0,70 0,94
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,67 0,73 0,94 0,81 0,88 1,14 0,81 0,86 1,09 0,98 1,04 1,32
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 0,87 0,93 1,16 1,05 1,13 1,40 1,02 1,08 1,33 1,23 1,31 1,61
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,23 1,29 1,56 1,49 1,56 1,89 1,45 1,50 1,80 1,75 1,82 2,18

12 lentelė. Didžioji korespondencijos siunta, siunčiant nuo 10.001 siuntos per kalendorinį mėnesį

Paslauga  Vienos siuntos pateikimo į pašto tinklą tarifas, eurais
nepirmenybinės siuntos pirmenybinės siuntos
be PVM su 21% PVM be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona 1 zona 2 zona 3 zona
Iki 100 gramų 0,36 0,42 0,68 0,44 0,51 0,82 0,44 0,50 0,78 0,53 0,61 0,94
Sunkesnė kaip 100 gramų, iki 500 gramų 0,57 0,63 0,94 0,69 0,76 1,14 0,69 0,75 1,09 0,83 0,91 1,32
Sunkesnė kaip 500 gramų, iki 1000 gramų 0,75 0,80 1,16 0,91 0,97 1,40 0,88 0,94 1,33 1,06 1,14 1,61
Sunkesnė kaip 1000 gramų, iki 2000 gramų 1,07 1,12 1,56 1,29 1,36 1,89 1,26 1,32 1,80 1,52 1,60 2,18

13 lentelė. Didžiosios korespondencijos siuntos Lietuvoje, pagal gavėjo geografinę zoną, nuolaidos

Nuolaidų specialios sąlygos Vienos siuntos siuntimo nuolaida, eurais
be PVM su 21% PVM
1 zona 2 zona 1 zona 2 zona
Jei tenkinama 7 speciali sąlyga 0,02 0,02 0,02 0,02 

PASTABOS:
5 speciali sąlyga. Jeigu pašto paslaugos teikėjas į pašto tinklą pateikia daugiau kaip 250 didžiųjų korespondencijos siuntų per kalendorinį mėnesį ir didžiąsias korespondencijos siuntas suskirsto abėcėlės tvarka pagal miesto (1 ir 2 zonos), kuriame yra siuntos gavėjo adresas, pavadinimą arba visos vienu kartu pateikiamos didžiosios korespondencijos siuntos pristatomos viename mieste (1 ir 2 zonos) (žr. 1 priedą). 
4. Tarptautinių pašto paslaugų tarifai (pdf)
5. Pastabos (PDF)
7. 1 priedas. 1 ir 2 zonų miestų pavadinimų sąrašas abėcėlės tvarka pagal 5 ir 7 specialiąsias sąlygas (PDF)