Spausdinti

Pašto siuntų lydraščiai

Pašto paslaugos teikėjas paprastąsias korespondencijos siuntas privalo pateikti Lietuvos paštui su siuntų sąrašu K 6P, kuris surašomas 1 egzemplioriumi, skirtu Lietuvos paštui. Sąrašas K 6P turi būti pasirašytas korespondencijos siuntas pateikiančio atsakingo asmens ir gali būti patvirtintas pašto paslaugos teikėjo antspaudu. Atspausdintas iš kasos sistemos ir Lietuvos pašto darbuotojo pasirašytas sąrašo K 6P egzempliorius grąžinamas pašto paslaugos teikėjui.

Pašto paslaugos teikėjas registruotąsias, įvertintąsias korespondencijos siuntas, pašto siuntinius privalo pateikti Lietuvos paštui su pašto siuntų sąrašu K 6, kuris surašomas 1 egzemplioriumi, skirtu Lietuvos paštui. Sąrašas K 6 turi būti pasirašytas pašto siuntas pateikiančio atsakingo asmens ir gali būti patvirtintas pašto paslaugos teikėjo antspaudu. Atspausdintas iš kasos sistemos ir Lietuvos pašto darbuotojo pasirašytas sąrašo K 6 egzempliorius grąžinamas pašto paslaugos teikėjui.

Prieš pateikdamas Lietuvos  paštui registruotąsias, įvertintąsias korespondencijos siuntas, pašto siuntinius  pašto paslaugos teikėjas privalo žemiau nurodytu elektroninio pašto adresu pateikti elektroninį pašto siuntų sąrašą K 6E (jei vienu metu Lietuvos paštui pateikiama daugiau kaip 400 (keturi šimtai) registruotųjų, įvertintųjų pašto siuntų, Lietuvos paštui turi būti pateikiami keli sąrašai K 6E taip, kad viename sąraše K 6E nebūtų daugiau kaip 400 (keturių šimtų) pašto siuntų įrašų).

Pašto siuntų lydraščiai pašto paslaugos teikėjams:
  • Siuntų sąrašas K6 (galioja nuo 2016-01-01). Parsisiųsti galite iš čia. Pildymo paaiškinimai čia.
  • Siuntų sąrašas K6E (galioja nuo 2016-01-01). Parsisiųsti galite čia.
  • Siuntų sąrašas K6P (galioja nuo 2016-01-01). Parsisiųsti galite iš čia. Pildymo paaiškinimai čia.
Sąrašai K 6E, priklausomai nuo pašto siuntų pateikimo į Pašto tinklą vietos, siunčiami elektroniniu paštu: