Spausdinti

Tarptautinės reklaminės pašto siuntos

Tarptautinė reklaminė pašto siunta (angl. International Direct MailIDM) – vieno siuntėjo dideliam gavėjų skaičiui paštu siunčiamas reklaminio, komercinio ar viešai skelbiamo pobūdžio vienodo turinio (išskyrus gavėjo pavadinimą, adresą ir jo identifikavimo numerį, taip pat kitokios modifikacijos, kurios nepakeičia jo pobūdžio) pranešimas, siųstinas arba pristatytinas adresu, kurį siuntėjas nurodo ant pranešimo arba ant siuntos pakuotės. Jei reklaminėje pašto siuntoje siunčiami kitokio pobūdžio nevienodo turinio pranešimai, pvz., sąskaitos, mokėjimo pranešimai, finansinės ataskaitos, jie reklamine pašto siunta nelaikomi.

Svarbu žinoti:
  • IDM siuntos siunčiamos į šias šalis: Austriją, Belgiją, Čekiją, Daniją, Estiją, Graikiją, Islandiją, Ispaniją, Italiją, Latviją, Lenkiją, Liuksemburgą, Norvegiją, Portugaliją, Prancūziją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Švediją, Šveicariją, Vengriją, Vokietiją.
  • Ši paslauga teikiama verslo klientams pagal sutartis.
  • Vienu metu siunčiama į vieną gavimo šalį ne mažiau kaip 100 to paties siuntėjo pateiktų siųsti IDM siuntų.
  • Didžiausias leistinas IDM siuntos svoris­ – 2 kg.
  • IDM siunta turi būti siunčiama voke arba uždaroje plastikinėje permatomoje arba nepermatomoje pakuotėje. Neleidžiama siųsti ritinėlio formos IDM siuntų.
  • Ant IDM siuntos turi būti speciali išankstinio apmokėjimo žyma. Jos ir IDM siuntos apipavidalinimo pavyzdžius rasite čia.
  • Daugiau informacijos apie šią paslaugą teiraukitės telefonu (8 5) 239 8309 arba el. paštu reklama@post.lt.

 

Atnaujinta 2018-08-01